$7.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download KOZA Z-Kitap Matematik 7 Now

Description

KOZA Z-Kitap Matematik 7, yazılı metinlere dokunulmadan, öğretim programı esas alınarak;
* 38 adet etkileşimli uygulama (ev çalışmaları)
* 36 adet video ve etkileşimsiz animasyon (konu anlatımları)
* 1000’den fazla sorudan oluşan ünite testleri
* 200 sorudan oluşan genel değerlendirme testleri gibi elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanmış e-içeriklerle zenginleştirildi.

Çocuklarımızın başarı çıtasını daha yükseklere çıkarmak için hazırlanan öğretmen-öğrenci dostu KOZA Z-Kitaplar; akıllı tahta, projeksiyon, tablet, bilgisayarlar ve mobil cihazlarla kolayca kullanılabilir…

Eğitimdeki değişim ve trendleri de dikkate alarak 43 yıldır eğitim yayıncılığı yapan KOZA YAYIN tarafından gerçekleştirilen KOZA Z-Kitap Projesi, Belgrat’ta düzenlenen uluslararası yarışmada Diskobolos 2013 Mansiyon Ödülü ile taçlandırıldı…

KOZA Z-Kitap Matematik 7, ortaokul 7. sınıf Matematik 7 dersi müfredatının içerdiği kazanımlara göre hazırlanmış “özet konu anlatımlı soru bankası” niteliğinde bir eserdir.

Bu kitapta özet konu anlatımlarına yer verilmiş, konuların kısa zamanda ve sıkılmadan kavranılması hedeflenmiştir. Her öğrencinin farklı düzeyde ön bilgisi ve farklı öğrenme biçimi olduğu göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Ayrıca, “Etkinlikler, Bilgi Kutuları, Oyun, Araştırma, Örnek Soru Çözümleri” gibi öğrencinin dikkatini canlı tutmaya, eseri sıkılmadan takip edebilmesine yönelik çeşitli bölümlere yer verilmiştir.

KOZA Z-Kitap Matematik 7, MEB’in düzenlediği e-içerik (elektronik içerik) ve z-kitap (zenginleştirilmiş kitap) hazırlama ve inceleme kriterleri temel alınarak uluslararası standartlara / kriterlere göre hazırlandı.

KOZA Z-Kitap Matematik 7’nin değişik sayfalarında basılı materyalde bulunan içeriklerin yanı sıra ses, video, animasyon, grafik, resim, fotoğraf vb.nin kullanıldığı etkileşimli ve etkileşimsiz çok sayıda uygulama yer almaktadır. Kitapta bulunan bu eğlenceli ve öğretici e-içerik uygulamaları ikonlarla belirtilmiştir.

Tablet, bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon cihazı gibi ortamlara uyumlu KOZA Z-Kitap Matematik 7 sayesinde öğrenciler / öğretmenler, istedikleri yer ve zamanda, elektronik ortamda, zenginleştirilmiş tüm ders içeriklerine ulaşabilme şansına sahip olacaklar. Ayrıca kitap içerisinde bulunan arama, işaret koyma, not alma, altını çizme, bunları kaydetme ve silme gibi çok farklı dijital işlevleri de kullanılabilecekler.

Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygun olarak hazırlanan KOZA Z-Kitap Matematik 7 ile öğrenciler, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak daha kolay, daha çabuk ve daha eğlenceli bir biçimde bilgiye ulaşabilecektir. BOLL Z-Books Math 7, untouched written texts, curriculum based;
* 38 pieces of interactive applications (home work)
* 36 pieces of video and interactive animation (lecturing)
* The unit tests consisting of more than 1000 questions
* The general assessment tests consisting of 200 questions to be used in electronic media such as e-content was enriched by crafted.

The success of our children prepared to remove the bar to a higher teacher-student-friendly KOZAN Z-Books; smart boards, projectors, tablet computers and mobile devices are readily available ...

Taking into account changes and trends in education for 43 years engaged in educational publishing PUBLICATION performed by BOLL BOLL Z-Book Project, which was held in Belgrade Diskobolos 2013 Honorable Mention Award in the international competition has been crowned with ...

BOLL Z-Books Math 7, middle school 7th grade math curriculum includes seven courses prepared by the gains "narrative summary of the subject question bank" is a work in nature.

This book is packed with a summary description of the subject, and in a short time without getting bored grasp of the issues is aimed. Each student's prior knowledge at different levels and with different learning styles in mind that is prepared. Also, "Events, Info Boxes, Games, Research, Sample Questions Solutions" to keep the attention of students, such as, for track work without getting bored into several sections are included.

BOLL Z-Books Math 7, organized by the Ministry of Education e-content (e-content) and z-books (books enriched) criteria based on preparation and review international standards / criteria were prepared.
 
BOLL Z-Books in Mathematics 7 different pages of printed material as well as the content of audio, video, animation, graphics, pictures, photos, etc. is used in a large number of interactive and noninteractive applications are located. Books in this fun and educational e-content applications are indicated by icons.

Tablet computers, smart boards, projection devices, such as media compatible KOZAN Z-Books Math 7 enables students / teachers, where they want and at the time, electronic media, enriched all course content to have access to will have. Also contained in the book search, marking, note taking, underlining, save, and delete them as diverse digital functions can also be used.

Prepared in accordance with the constructivist learning approach KOZAN Z-Books with Math 7 students using information and communication technologies easier, quicker and more fun in a way that will have access to information.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for KOZA Z-Kitap Matematik 7

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.