Sale has ended but you can still get this app.
Download Leerstof 2de leerjaar / groep 4 Now

Description

Mijn naam is Billiau Danny. Ikzelf ben een gepensioneerde leerkracht 1ste leerjaar in GO Klim-Op Vilvoorde. Was daar ook ICT-coördinator. Sinds 30 jaar gebruik ik computers in de klas. Ik begon met een commodore 64. Deze oefeningen (rekenen, taal en spelling) zijn geschikt voor leerlingen van het 2de leerjaar / groep 4. Te gebruiken rond de periode juni. Dit is het 10de en laatste deel voor dit leerjaar.My name is Danny Billiau. I myself am a retired teacher in 1st grade GO Klim-Op Vilvoorde. Was there ICT coordinator. For 30 years, I use computers in the classroom. I started with a Commodore 64. These exercises (math, language and spelling) are suitable for students in 2nd grade / group 4. Use around the period June. This is the 10th and last part of this year.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Leerstof 2de leerjaar / groep 4

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.