Sale has ended but you can still get this app.
Download MasterMeter Now

Description

DE MASTERMETER APP …… VOOR LERAREN DIE GAAN VOOR KWALITEIT

Uit onderzoeken en inspectierapporten blijkt het. De kwaliteit van het onderwijs dat leraren geven, is sterk bepalend voor de kwaliteit van de school en van de resultaten van leerlingen. De leraar doet ertoe. Steeds meer scholen en leraren kijken naar de kwaliteit van lessen.

De Mastermeter is een handige app om op een simpele manier naar de kwaliteit van lessen te kijken. Dat kunnen leraren voor zichzelf doen of bij collega’s om zo van elkaar te leren. Ook opleiders en managers kunnen de app gebruiken bij het observeren van lessen in het kader van opleiden en kwaliteitszorg. De resultaten kunnen worden opgeslagen.

De Mastermeter sluit aan bij het inspectietoezicht en bij resultaten van onderzoeken naar effectief onderwijs, opbrengstgericht werken en omgaan met verschillen.

De Mastermeter bestaat uit drie varianten:
•scan basisvaardigheden met de thema’s pedagogisch klimaat, onderwijstijd en effectief onderwijs
•scan complexe vaardigheden met de thema’s interactief onderwijs en opbrengstgericht werken en afstemming
•scan alle vaardigheden zowel de basisvaardigheden als de complexe vaardigheden.

De app is geschikt voor alle onderwijssectoren en is te vinden in de stores. Aan de hand van ervaringen van gebruikers wordt de app de komende tijd verder verbeterd. Ook wordt de app aangevuld met praktische tips of interessante websites die kunnen helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Hoffmans & Heegsma is gespecialiseerd in kwaliteitszorgsystemen en –instrumenten voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en beroepsonderwijs, voor opleiden in school, vve en thema’s zoals passend onderwijs.

Zie hiervoor de website www.henh.org en www.zek-onderwijs.nl.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for MasterMeter

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.