$17.86
Sale has ended but you can still get this app.
Download Mindfulness Meditation Now

Description

En guidet mindfulness meditation, som lærer dig om mindfulness og giver dig en skøn afslapning og en oase af ro du kan se frem til.

Mindfulness Meditation lydbogen:

1. Intro til mindfulness og meditation
Lær hvad Mindfulness meditation er og hvordan du kan få en mere rolig, centreret og afslappet hverdag.

2. Mindfulness træning og øvelser
Lær hvordan du bruger Mindfulness Meditation aktivt. Gennem små øvelser lærer du automatisk hvordan du selv kan gøre det og får samtidigt ro på.

3. Guidet Mindfulness Meditation
En fuld guidet Mindfulness Meditation som hjælper dig til at blive centreret, tømme tankerne og finde ny energi og overskud.


Mindfulness Meditation på lydbog giver dig:

- Du lærer hvad Mindfulness er og hvordan du bruger det selv til at få mere energi
- Du får en dyb Mindfulness Meditation du kan lytte til hver dag, eller når du føler ekstra behov for at få ro på
- Du får dæmpet stress og jag - og finder nyt overskud

Hører du mindfulness programmet jævnligt vil du skabe mere ro i både krop og sind.


Mindfulness meditation anbefales af videnskab.dk

"Stress, psoriasis, depressioner, sclerose og fobier. Den særlige mediationsform ’mindfulness meditation’ har en gavnlig, videnskabelig dokumenteret effekt på en lang række lidelser."
Læs mere om mindfulness meditation hos videnskab.dk.

A guided mindfulness meditation, which teaches you about mindfulness and gives you a wonderful relaxation and an oasis of calm you can look forward to.

Mindfulness Meditation audiobook:

First Intro to mindfulness and meditation
Learn what Mindfulness meditation is and how you can make a more calm, centered and relaxed everyday.

Second Mindfulness training and exercises
Learn how to use Mindfulness Meditation active. Through small exercises you will learn automatically how you can do it and get simultaneously calm.

3rd Guided Mindfulness Meditation
A full guided mindfulness meditation which helps you to become centered, empty the mind and find new energy and vitality.


Mindfulness Meditation on audiobook gives you:

- You will learn what mindfulness is and how to use it yourself to get more energy
- You get a deep Mindfulness Meditation you can listen to every day, or whenever you feel extra needed to calm the
- You have subdued the hustle and bustle - and find new profits

Do you hear mindfulness program regularly, you will create more peace in both body and mind.


Mindfulness meditation recommended by videnskab.dk

"Stress, psoriasis, depression, multiple sclerosis and phobias. Specific mediation form 'mindfulness meditation' has a beneficial, scientific proven efficacy in a wide variety of ailments."
Read more about mindfulness meditation in videnskab.dk.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Mindfulness Meditation

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.