Sale has ended but you can still get this app.
Download Mindfulness Meditation SE Now

Description

En guide till mindfulness, med övningar som ger dig en oas av ro. Alla kan lära sig mindfulness och ha glädje av dess många vetenskapligt väldokumenterade effekter. Det är behagligt och enkelt.


Mindfulness Meditation ljudboken:

- Intro till mindfulness och meditation
Lär vad Mindfulness Meditation är, och hur du kan få en lugnare, mer centrerad och avslappnad vardag.

- Mindfulness träning och övningar
Lär dig hur du använder Mindfulness Meditation aktivt. Genom 3 specifika övningar, lär du dig att få bort stress och bekymmer, och hur du fyller dig själv med positiv energi:

- Progressiv avslappning
Lär hur du får bort fysisk stress och blir uppmärksam på nuet.

- Andningsövning
Lär övningen som ger energi och vitalitet i hela kroppen.

- Mental övning
Lär dig att hitta lugnet i sinnet och upplev glädjen av att bara vara närvarande här och nu.


Mindfulness Meditation på ljudbok ger dig:

- Förståelse för vad Mindfulness är, och hur den kan ge dig mer ork och energi.

- Tre effektiva Mindfulness-övningar du kan höra när som helst

- Distans till stress och bekymmer och fyller dig med glädje i nuet

Hör ljudboken med jämna mellanrum för mer ro och glädje för både kropp och själ.


Mindfulness meditation rekommenderas av videnskab.dk

“Stress, psoriasis, depressioner, sclerose och fobier. Den särskilda meditationsformen “Mindfulness Meditation” har en positiv, vetenskapligt dokumenterad effekt på en lång rad åkommor.
Lär mer om mindfulness meditation på vetenskap.dk (på danska). A guide to mindfulness, with exercises that will give you an oasis of tranquility. Anyone can learn mindfulness and enjoy its many scientifically documented effects. It is comfortable and easy.


Mindfulness Meditation audiobook:

- Intro to Mindfulness and Meditation
Learn what mindfulness meditation is, and how you can get a calmer, more centered and relaxed living.

- Mindfulness training and exercises
Learn how to use Mindfulness Meditation active. Through three specific exercises, you learn how to get rid of stress and worries, and how to fill yourself with positive energy:

- Progressive Relaxation
Learn how to remove physical stress and become aware of the present moment.

- Breathing Exercise
Learn exercise that gives energy and vitality throughout the body.

- Mental Exercise
Learn how to find peace of mind and experience the joy of just being present here and now.


Mindfulness Meditation on audiobook gives you:

- Understanding of what mindfulness is and how it can give you more strength and energy.

- Three effective Mindfulness exercises you can hear anytime

- Distance to the stress and worries and fills you with joy in the moment

Listen to audio book on a regular basis for more peace and happiness for both body and soul.


Mindfulness meditation recommended videnskab.dk

"Stress, psoriasis, depression, sclérose and phobias. The particular form of meditation, "mindfulness meditation" is a positive, scientifically documented effects on a wide range of ailments.
Learn more about mindfulness meditation on vetenskap.dk (in Danish).

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Mindfulness Meditation SE

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.