$11.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download Mobiilimentori – Now

Description

Hakemassa kauppatieteelliseen?
Mobiilimentori on yksinkertainen appi valintakokeisiin valmistautujalle!

Sovellus auttaa pänttäämään materiaalikohtaista tietoa päähäsi kuin pajavasara. Voit hyödyntää aikasi tehokkaasti satoja pääsykoekysymyksiä läpikäyden uudestaan ja uudestaan aina kun puhelimesi on saatavilla.

Kysymyspatteristot on laadittu aikaisempien vuosien valintakoeaineiston perusteella ja ryhmitelty kokeen eri osa-alueiden ja valintakoekirjallisuuden mukaan. Vastattuasi kysymyspatteristoon saat yhteenvedon, jossa käydään läpi onnistumisesi ja oikeat vastaukset. Vastausvaihtoehdot esitetään satunnaisessa järjestyksessä, joten aineiston kertaaminen pysyy mielekkäänä. Applying to trade on scientific?
Mobiilimentori is a simple father-selection tests to prepare for!

The application helps cramming material-specific information on your head like a forge hammer. You can take advantage of your time efficiently hundreds of pääsykoekysymyksiä going through again and again whenever your phone is available.

Set of questions has been prepared on the basis of previous years valintakoeaineiston and grouped into different test areas and according to valintakoekirjallisuuden. By answering question set for a summary, which will review the successes and the correct answers. The answer options are presented in a random order, so the time of data remain to be meaningful.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Mobiilimentori –

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.