$1.42
Sale has ended but you can still get this app.
Download NapiDroid Now

Description

NapiDroid to oficjalny klient NapiProjekt dla systemu Android. Służy on do pobierania idealnie dopasowanych napisów do Twoich filmów. Dodatkowo program, wyświetli okładkę oraz szczegółowe informacje o filmach znajdujących się w Twoim smartfonie.

Płatna wersja programu nie posiada reklam. W przyszłości będzie także posiadać funkcje niedostępne w wersji darmowej.

* Program działa na takiej samej zasadzie jak NapiProjekt na PC. Oznacza to, że na urządzeniu (lub w sieci) musi być plik z filmem, by pobrać do niego napisy. Nie ma innej możliwości pobrania napisów.

* Jeśli jest jakiś problem z programem to proszę pisać na adres e-mail programisty aplikacji, lub na forum.napiprojekt.pl, w komentarzu zazwyczaj jest zbyt mało informacji, by można było odpowiednio zareagować.


!! Telefony z systemem KitKat !!
Od tej wersji systemu programy nie mogą zapisywać plików na zewnętrzną kartę pamięci co powoduje błąd zapisu podczas pobierania napisów.
By napisy były pobierane poprawnie należy w ustawieniach programu wybrać opcję by pliki były pobierane do wybranego folderu (który musi być w pamięci wewnętrznej). NapiDroid NapiProjekt is the official client for Android. It is used to retrieve perfectly matching subtitles to your videos. In addition, the program displays cover art and detailed information about the films that are in your smartphone.

The paid version does not have ads. In future it will also have features not available in the free version.

* The program works on the same principle as NapiProjekt on a PC. This means that on the device (or network) must be video file to download to it subtitles. There is no other way to download subtitles.

* If there is a problem with the program please write to the e-mail application developer, or on forum.napiprojekt.pl, in a comment usually is too little information to be able to react accordingly.


!! Phones running KitKat !!
From this version of program can not write files on an external memory card which causes a write error while downloading subtitles.
To subtitles were taken properly belongs in the program settings to select files to be downloaded to the selected folder (which must be in memory).

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for NapiDroid

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.