Sale has ended but you can still get this app.
Download Nederlanders en wijn Now

Description

Deze app vertelt in vijftien rijk geïllustreerde verhalen voor het eerst de eeuwenlange geschiedenis die Nederlanders met wijn hebben, van de Romeinen tot de twintigste eeuw. Historicus en vinoloog Mariëlla Beukers ging op zoek naar het ware verhaal achter middeleeuwse wijngaarden, Hollandse ingenieurs in de Médoc, de route van de wijn, de gebruiken rondom wijn drinken en nog veel meer. Zij verzamelde bovendien de mooiste afbeeldingen uit tientallen hoofdzakelijk Nederlandse musea en archieven. De toepassing is speciaal ontworpen om te lezen op een tablet, maar ook te gebruiken op een smartphone.
Een gedrukte versie is beschikbaar als 'Wijnkronieken. Twintig eeuwen Nederlanders en wijn' bij alle erkende boekhandels en online-verkoopkanalen.

- Prachtig beeldmateriaal, veelal in hoge resolutie.
- Vlot geschreven verhalen, op basis van eigen onderzoek en nooit eerder verteld.
- Citaten uit 20 eeuwen literatuur.
- Recepten en tips voor een lekker glas moderne wijn met een historisch verhaal.
- Nederlandse geschiedenis vanuit een bijzonder standpunt.
- Culinaire geschiedenis.

NB: De verhalen zijn offline te lezen, voor de vergrotingen van de afbeeldingen is een internetconnectie benodigd.

Disclaimer: Auteur en publicatie hebben geen bindingen met welke wijnhandel of commerciële partij dan ook.This app tells in fifteen richly illustrated stories for the first time the centuries-long history that Dutch people have with wine, from the Romans to the twentieth century. Historian and viticulturist Mariëlla Beukers went in search of the true story behind medieval vineyards, Dutch engineers in the Médoc, the route of the wine, the customs around wine drinking and much more. She also collected the most beautiful images from dozens of mainly Dutch museums and archives. The application is specially designed to read on a tablet, but also to use on a smartphone.
A printed version is available as' Wine Chronicles. Twenty centuries of Dutch and wine 'at all recognized bookstores and online sales channels.

- Beautiful visual material, often in high resolution.
- Quickly written stories, based on own research and never before told.
- Quotes from 20 centuries of literature.
- Recipes and tips for a nice glass of modern wine with a historical story.
- Dutch history from a special point of view.
- Culinary history.

NB: The stories can be read offline, for the enlargements of the images an internet connection is required.

Disclaimer: Author and publication have no ties to any wine trade or commercial party.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Nederlanders en wijn

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.