$4.19 $2.99 (28% off)
This is an external offer. Verify price before downloading.
Download Niemiecki w pracy i biznesie Now

Description

Niemiecki iFiszki w pracy i w biznesie to aplikacja do skutecznej nauki zawierająca 1200 najważniejszych słów i wyrażeń przydatnych w pracy i w biznesie.

Dzięki niej łatwo i przyjemnie zapamiętujesz słówka, poznajesz przykłady ich użycia w zdaniach oraz doskonalisz wymowę i rozumienie ze słuchu.

iFiszki masz zawsze przy sobie. Możesz uczyć się w każdej wolnej chwili!


Aplikacja Niemiecki iFiszki w pracy i w biznesie zawiera:

* 1200 słówek i zdań -> będziesz mógł swobodnie komunikować się w środowisku biznesowym na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym
* 1800 nagrań wymowy w wykonaniu native speakerów -> nauczysz się poprawnej wymowy
* 600 przykładowych zdań wraz z tłumaczeniem -> poznasz użycie słów w praktyce
* praktyczny i wygodny podział na 17 kategorii tematycznych -> uporządkujesz swoją wiedzę
* opcję managera słówek -> możesz dodawać własne słówka
* system powtórek -> zoptymalizujesz naukę i zaoszczędzisz czas

Aplikacja przeznaczona dla osób na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym, które chcą rozszerzyć swój zasób słownictwa branżowego, a także przygotować się do
egzaminu Deutsch für den Beruf.

Przykładowe słówka: der Kontoauszu, die Anweisung, die Versicherungsanstalt, Verhandlungen führen, der Mutterschaftsurlaub, die Rentenversicherung, die Datenverarbeitung, die Aufwandsentschädigung, die Werbeanzeige, der Beschluss, die Einfuhr, die Vergütung, der Erfolg, die Auszeichnung, der Kaufvertrag

Dlaczego iFiszki to skuteczna metoda nauki?

- łączą trzy skuteczne sposoby opanowywania języka: NAUKA, TESTY, POWTÓRKI
- możesz dodawać WŁASNE ZESTAWY SŁÓWEK
- statystyki oraz testy wyboru pozwalają na bieżąco ŚLEDZIĆ POSTĘPY NAUKI
- SYSTEM POWTÓREK optymalizuje naukę i oszczędza twój czas
- możliwość DOBORU własnych SŁÓWEK

Dzięki aplikacji iFiszki masz zawsze pod ręką na swoim smartfonie lub tablecie.
Możesz uczyć się języka o każdej porze i w dowolnym miejscu!

Aplikacja i materiał językowy zostały przygotowane przez wydawnictwo językowe Edgard, twórcę ponad 300 publikacji do nauki 30 języków obcych. German EduCards at work and in business is an application for effective learning includes 1,200 most important words and phrases useful in work and business.

Thanks to it easily and pleasantly memorize words, recognize examples of their use in sentences and improve pronunciation and listening comprehension.

EduCards you have always with you. You can learn at every free moment!


Application of German EduCards at work and in business include:

* 1200 words and sentences -> will be able to freely communicate in a business environment at the intermediate and advanced
* 1,800 speech recordings performed by native speakers -> learn the correct pronunciation
* 600 sample sentences with translation -> know the words to use in practice
* Practical and convenient division into 17 thematic categories -> Organize your knowledge
* Option vocabulary Manager -> You can add your own words
* Replays -> optimize learning and save time

Application for people at intermediate and advanced levels, who want to expand your vocabulary industry, as well as to prepare for
Deutsch für den exam Beruf.

Sample Tag der Kontoauszu, Anweisung die, die Versicherungsanstalt, Verhandlungen führen, der Mutterschaftsurlaub, Rentenversicherung die, die Datenverarbeitung, Aufwandsentschädigung die, die Werbeanzeige, Beschluss der, die Einfuhr, die Vergütung, Fremgang der, die Auszeichnung, der Kaufvertrag

Why EduCards is an effective method of learning?

- Combine the three effective ways of mastering the language: SCIENCE, TEST, REPLAYS
- You can add YOUR OWN SETS trainer
- Statistics, and multiple choice tests allow you to keep track your progress SCIENCE
- Revision system optimizes learning and save your time
- The possibility SELECTION own words

With this application EduCards you always have on hand for your smartphone or tablet.
You can learn anytime, anywhere!

Application and linguistic material has been prepared by the publishing language Edgard, creator of more than 300 publications to learn 30 languages.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Niemiecki w pracy i biznesie

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.