$23.86
Sale has ended but you can still get this app.
Download Overvinn sosial fobi Now

Description

Slik blir du kvitt sosial fobi og angst. Effektiv hypnose hjelper deg med å få et bedre sosialt liv

Sosial fobi er en stor ulempe som kan gjøre deg veldig usikker – og som ikke minst sørger for at du går glipp av mange gode og morsomme opplevelser. Det tar tid å endre de sosiale vanene våre, men vi kan gi deg en verdifull hjelp av hypnose.

Hypnose skaper positive endringer i vaner og tanker slik at angst og sosial fobi forsvinner.


Behandling av sosial fobi med hypnose

Ved hjelp av hypnoseprogrammet ”Overvinn sosial fobi” får du sjansen for å endre tankene og vanemønstrene din slik at du blir mer åpen og sosial, og samtidig bli kvitt all form for angst og fobi som knytter seg til de sosiale aspektene av livet ditt.


Hvordan motvirker hypnosen sosial fobi?

Ved at du får lov til å visualisere behagelige situasjon og få dempet negative tanker og frykt blir sosial fobi fort omdannet til sosial åpenhet. Du får nye muligheter og sjanser for å nyte sosiale opplevelser. Hypnose virker best ved gjentatt lytting.


Slik bruker du hypnosen for å fjerne sosial fobi og angst

Lytt daglig på hypnosen mot sosial fobi i 21 dager. Etter de 21 dagene lar du ganske enkelt hypnosen fullføre arbeidet sitt med underbevisstheten din. Effekten kommer av seg selv. Tenk gjerne daglig på hvordan du kan bli mer åpen og ta sjansen på å være mer sosial, og hvordan du kan redusere sosial fobien din. Etter de 21 dagene kan du lytte etter behov. Husk at hypnose ikke kan overdoseres og ikke er farlig. Hver gang du lytter forsterker du effekten.

How to get rid of social phobia and anxiety. Effective hypnosis helps you to get a better social life

Social phobia is a major drawback that can make you very insecure - and that does not at least make sure that you miss a lot of good and fun experiences. It takes time to change the social habits, but we can give you a valuable means of hypnosis.

Hypnosis creates positive changes in habits and thoughts that anxiety and social phobia disappears.


Treatment of social phobia with hypnosis

Using hypnosis program "Overcoming social phobia" you get the chance to change your mind and habit patterns of yours so that you become more open and social, and also get rid of all forms of anxiety and phobia relating to the social aspects of your life.


How to counteract hypnosis social phobia?

If you are allowed to visualize pleasant situation and to dampen negative thoughts and fears are social phobia quickly transformed into social openness. You have new opportunities and chances to enjoy social experiences. Hypnosis works best with repeated listening.


How to use hypnosis to remove social phobia and anxiety

Listen daily hypnosis against social phobia in 21 days. After the 21 days leave these hypnosis complete their work with your subconscious. The effect comes by itself. Think daily on how to be more open and take the chance to be more social, and how you can reduce your social phobia. After the 21 days you can listen on demand. Remember that hypnosis can not be overdosed and is not dangerous. Every time you listen reinforce the effect.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Overvinn sosial fobi

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.