$9.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download Pinkhof Geneesk. woordenboek Now

Description

Alle informatie uit Pinkhof Geneeskundig woordenboek op Android.

Al sinds 1923 maken generaties van geneeskundestudenten, artsen en overige zorgprofessionals zich vertrouwd met de medische vaktaal door voor ‘de Pinkhof’ te kiezen. Na twaalf gedrukte edities is Pinkhof Geneeskundig woordenboek nu ook beschikbaar als handige app.

Deze app biedt alle informatie uit ‘de Pinkhof’, in boekvorm maar liefst 1520 pagina’s – en nog veel meer:
• 54.000 medische begrippen: betekenis, uitspraak, gebruiksvoorbeelden en herkomst
• audiofunctie: luister zelf naar de uitspraak van 1100 tongbrekende termen, zoals ‘klep van Bauhin’, ‘meninges’, ‘pagetcellen’, ‘petechie’, ‘rosacea’, ‘schubs’, ‘surveillance’ en ‘yersinbacil’
• tienduizenden handige verwijzingen naar synoniemen en relevante begrippen
• intelligente zoekfunctie: invoer van verkeerde schrijfwijze leidt naar het juiste trefwoord of een suggestielijst
• 80 taalartikelen en 3500 taaltips
• vaktaalspelling, geïntroduceerd in 2012 voor de medische sector in Nederland en België
• spelling in overeenstemming met officiële Woordenlijst (‘Groene boekje’), de Nederlandstalige versie van de ICD-10, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en de Terminologia Anatomica

Deze app is gebaseerd op Pinkhof Geneeskundig woordenboek, twaalfde, herziene en uitgebreide druk (2012). Redactie: dr. J.J.E. van Everdingen en drs. A.M.M. van den Eerenbeemt

Voor gebruik van deze mobiele applicatie gelden de algemene gebruiksvoorwaarden van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Lees hier de algemene voorwaarden: www.bsl.nl/algemene-voorwaarden

All information Pinkhof Medical dictionary on Android.

Since 1923 to make generations of medical students, physicians and other healthcare professionals are familiar with the medical jargon for by 'the Pinkhof' choosing. After twelve printed editions Pinkhof Medical dictionary is now available as a handy app.

This app provides all the information from "the Pinkhof" in book form as many as 1520 pages - and more:
• 54,000 medical concepts: meaning, pronunciation, usage examples and source
• Audio function: self-listen to the pronunciation of 1100 tongue-twisting terms, such as "ileocecal valve", "meninges", "pagetcellen", "petechiae", "rosacea", "relapses", "surveillance" and "yersinbacil '
• tens of thousands of useful references to synonyms and related terms
• Intelligent search: import misspelling leads to the correct keyword or suggestion list
• Articles 80 languages ​​and 3500 language tips
• jargon spelling, introduced in 2012 for the medical sector in the Netherlands and Belgium
• spelling in accordance with official Glossary ('Green book'), the Dutch version of the ICD-10, the Dutch Journal of Medicine and Terminologia Anatomica

This app is based on Pinkhof Medical Dictionary, twelfth, revised and expanded edition (2012). Editors: Dr. J.J.E. van Everdingen and Drs A.M.M. van den Eerenbeemt

The general terms of use of Bohn Stafleu of Loghum, part of Springer Media BV apply to use this mobile Read the terms and conditions: www.bsl.nl / general conditions

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Pinkhof Geneesk. woordenboek

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.