$17.90
Sale has ended but you can still get this app.
Download Slip fri af panikangst Now

Description

Sådan slipper du af med at panikanfald og panikangst ved hjælp af hypnose

Panikanfald kommer af en uhensigtigsmæssig brug af vores tanker, men bliver til virkelighed i at vi bliver handlingslammede eller reagerer irrationelt.

Med hypnose er det muligt at ændre dette mønster, dæmpe panikangsten og få kontrollen tilbage.


Kom ud af panikangst med hypnose

At dæmpe/fjerne panikangst med hypnose er en effektiv teknik, der hjælper med at ændre dine tanker og holde styr på dig selv. Hypnose hjælper med at lave nye tankebaner og handlemønstre, så det er nemmere at fungere og kunne håndtere hverdagens udfordringer.


Hvad tilbyder programmet dig?

- Du får en dyb afslapning og ro - præcis når du ønsker det
- Du får dæmpet angst og panik
- Du starker din evne til at kontrollere dig selv
- Og du får det mærkbart nemmere ved at bryde ud af angst og panik


Sådan bruger du hypnosen til panikangst og panikanfald

Lyt dagligt i 21 dage til hypnosen. I den periode må du gerne tænke over hvornår du oplever angstanfald, hvordan de påvirker dig - og ikke mindst i hvilke situationer du ikke oplever det. Efter de 21 dage prøver du bare at lade hypnosen gøre sit arbejde og vise sin effekt. Du er altid velkommen til at lytte efter behov, og når du bare har brug for en oase af ro i hverdagen.

How to get rid of the panic attacks and panic disorder using hypnosis

Panic attacks come a uhensigtigsmæssig use of our thoughts, but becomes reality in that we become paralyzed or react irrationally.

With hypnosis it is possible to change this pattern, curb anxiety symptoms and get back in control.


Get out of panic disorder with hypnosis

To mitigate / eliminate panic disorder with hypnosis is an effective technique that helps to change your thoughts and keep track of yourself. Hypnosis helps to create new ways of thinking and acting patterns, so it is easier to operate and handle everyday challenges.


What the program offers you?

- You get a deep relaxation and tranquility - exactly when you want it
- You get muted anxiety and panic
- You starker your ability to control yourself
- And you get it noticeably easier to break out of anxiety and panic


Using hypnosis for panic disorder and panic attacks

Listen daily for 21 days to hypnosis. During that period, you would think of when you experience anxiety attacks, how they affect you - and not least in the situations where you do not experience it. After the 21 days are you just letting hypnosis do its job and show his power. You are always welcome to listen as needed, and when you just need an oasis of tranquility in everyday life.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Slip fri af panikangst

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.