Free!
Sale has ended but you can still get this app.
Download Stratejik Teknik Analiz Pro Now

Description

Kullanıcı ve üyelik Sözleşmesi:
1-Amacımız danışmanlık ya da, portföy yönetimi değildir. Biz Portföy yönetimi yapmıyor, danışmanlık hizmeti sunmuyoruz. Portföy Yönetimi ve Danışmanlık, SPK kuralları çerçevesinde ilgili yetkileri bulunan aracı kurum, banka ve şirketler tarafından yapılabilir.
2-Üyelerinin ödemiş oldukları sabit üyelik ücreti, sadece site içeriklerine ulaşmak ve bunları üyelik süresince periyodik olarak görmek için ödenen bedeldir.
3-Teknik analize dayalı öngörüler, site üyelerinin sorularına verilen cevaplar, tamamı ile cevap verenin kişisel öngörü ve değerlendirmelerdir. Bu içerik ve değerlendirmelerin hiç bir şekilde gerçekleşme garantisi olmadığı gibi, gerçekleşme taahhüdü de verilmemektedir. Bu beklenti ve ön görüler doğru çıkabileceği gibi, yanlış da çıkabilir.
4-Öngörülerin gerçekleşip, gerçekleşmeyeceği ilgili öngörüyü yapan kişinin ve-veya site yönetimi sorumluluğunda değildir. Öngörüde bulunan kişi ve-veya Site yönetimi hiçbir şekilde öngörülerin uygulanması yada uygulanmamasından üyeleri nezdinde oluşacak kar yada zarardan her türlü maddi ve manevi tazminat vs. den sorumlu değildir.
5-Tamamen kişisel görüşlerle teknik analize dayalı olarak yapılan teknik analiz öngörülerinin üyeler tarafından değerlendirilip-değerlendirilmemesi, değerlendirilecekse ne şekilde değerlendirileceği kararı ve sorumluluğu sadece üyelerin kendisine aittir.
6-Sorulara isteğe bağlı olarak ve yorumcunun bilgisi kapsamında cevap verilir. Üyelik hakkı üyelerin soracağı her sorunun cevaplanması hakkını ve sorumluluğunu vermez. Site yönetimi tarafından uygun bulunmayan sorular ve mesajlar cevaplanmadan silinebilir.
7-Yayınlanan her türlü bilgi ve veri, belli bir periyota bağlı olmaksızın, yazan ya da öngörüde bulunanın gerekli gördüğü hallerde yayınlanır. Yayınlanma periyotu ve sayısı için hiç bir garanti ve kesinlik yoktur.
8-Üyelik ve kredi kartı bilgileri gizli olup , hiç bir kişi yada kurum ile paylaşılmaz.
Sermaye Piyasası Kurulunun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu
“Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”

Yukarıda yazılı bulunan KULLANICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'ni okudum, anladım ve sözleşme koşullarına tam olarak uymayı kabul ve taahhüt ederim.

User Agreement and membership:
1- Our objective advisory or are not portfolio management. We can not do portfolio management, we offer consulting services. Portfolio Management and Consultancy, which powers about intermediaries in accordance with the CMB rules, may be made by banks and companies.
2-Members have paid their membership of a fixed fee, the amount paid and the only access to the site contents periodically to see them during their membership.
3-technical analysis based on assumptions, the answers given to questions on the site are personal prediction and assessment of all the respondents. As this realization is not a guarantee in any way the content and assessment, realization commitment is not provided. These expectations and could be seen as front right, may be wrong.
4-takes place of the predictions is not the person who is about to take place, and predictions-or site management responsibilities. People in the Foresight and-or in any way site management will consist of members forecasting profit before non-execution or implementation of any material and moral damages, or damages etc. It is not responsible for.
5-fully assessed on the basis of technical analysis with personal opinions held by members of the technical analysis predicts failure-evaluation, assessment and decision will be assessed on how responsibility is the only member of his own.
6-question to answer given the scope of the information upon request and commentator. Will ask the members of its membership does not entitle you to answer each question and responsibility. Without appropriate questions and messages can be deleted by site management before answering.
7-published information and data of all kinds, regardless of a specific period and when it deems necessary in by published or projections. There is no guarantee and certainty for the period and the number of publication.
8-membership and credit card information is confidential and not shared with any person or institution.
Capital Markets Board's "Communiqué on Principles Regarding Investment Services and Activities and Ancillary Services" in accordance with the published Notice
"Investment information contained herein is not within the scope of investment advisory comments and recommendations. Investment advisory services, risk and return preferences of the person by the competent authorities are available individually considering. Here are the general qualifications, the commentary and advice. These recommendations may not be appropriate for your financial situation and risk and return preferences. Therefore, here expectation of investment decision based only on the information contained could lead to results. "

I have read the USER AND Membership Agreement located above written, understood and agree to abide by the terms and conditions and fully committed.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Stratejik Teknik Analiz Pro

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.