Sale has ended but you can still get this app.
Download Stressa ner Now

Description

Stressa Ner – avslappning och mental träning med Eva Johansson


Har du fått nog av stress, överkrav och dåligt mående? Och vill ha effektiv hjälp att hitta tillbaka, ladda batterierna och fylla dig själv med ny energi. Eller har du bestämt dig för att inte hamna i stressfällan och vill bli bättre på att hitta ditt bästa mående? Det här är appen för dig som vill ha balans i livet och bli mer av livsnjutare.

Tre bidragande orsaker till stress är brist på egenkontroll, brist på stöd från omgivningen och brist på mening med det vi gör. Det är många som försöker fylla ut tomheten de känner i sina liv med mer och mer arbete.

En dag när livet blivit för mycket då kommer symtom som magåkommor, huvudvärk, irritation, förkylningar som aldrig släpper. Sedan kommer den stora kroniska deprimerande tröttheten där kroppen kollapsar av fullständig uttömning av resurser och energier.

Men så långt behöver du inte låta det gå. Förutom info om stress, stresstest, träningstips och stresshanteringstips så innehåller appen innehåller två övningar som kommer att hålla dig på banan.

• lugnt och skönt
• minska stressen

Om du är total nybörjare inom avslappning eller om du har svårt att hitta ett avslappnat läge så rekommenderas du att börja med appen Muskulär Avslappning.

Stressa ner ingår i en serie appar gjorda och inspelade av Eva Johansson som brukar få feedback på att ha en av Sveriges skönaste avslappningsröster.

Slutstressat
Vill du ta ett ordentligt tag om din situation och gå från slutstressad till slutstressat. Då rekommenderar jag webbutbildningen Slutstressat som du gör där du är på tider som passar dig. Och den ger resultat!
www.utbildning-co.se/slutstressatStress Down - Relaxation and Mental Exercise with Eva Johansson


Have you had enough stress, overcrowding and bad mood? And want effective help finding back, charging the batteries and filling yourself with new energy. Or have you decided not to end up in the stress trap and want to be better at finding your best manners? This is the app for those who want to balance their lives and become more of life lovers.

Three contributing causes of stress are lack of self-control, lack of support from the environment and lack of meaning with what we do. There are many who try to fill the emptiness they feel in their lives with more and more work.

One day when life has become too much, symptoms such as stomach ache, headache, irritation, colds will never be released. Then comes the great chronic depressive fatigue where the body collapses with complete exhaustion of resources and energies.

But so far you do not have to let it go. In addition to information about stress, stress tests, exercise tips and stress management tips, the app contains two exercises that will keep you on track.
 
   • calm and nice
   • reduce stress
 
If you're a complete beginner in relaxation or if you're having trouble finding a relaxed mode, then you're recommended to start with the Muscular Relaxation app.

Stressa ner is included in a series of apps made and recorded by Eva Johansson who usually get feedback on having one of Sweden's most beautiful relaxation votes.

Stressed Out
Do you want to take a proper look at your situation and go from end-pressed to end-pressed. Then I recommend the web training Endressed as you do where you are at times that suits you. And it gives results!
www.utbildning-co.se/slutstressat

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Stressa ner

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.