$1.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download SuperPoeper Now

Description

SuperPoeper®, een taboe doorbrekende app vol poeppraat, poepproblemen, poeppret en een poepplan. Een kijk-luister-leer-ontdek-speel app voor kinderen van 2 – 4 jaar voor wie poepen moeilijk of spannend is.

Kies voor Poepie of Scheetje en leer van hen hoe je een Superpoeper kan worden. Verstopping, luierpoepen en vieze broeken zijn snel verleden tijd. Op een leuke en leerzame manier zal je kind ontdekken wat poepen nu precies is en waarom het belangrijk is op tijd te luisteren naar je buik. Je kunt nu met je kind op een interactieve en ontspannen wijze, een lastig onderwerp, gemakkelijk bespreekbaar maken.

● Een vrolijke poepsong, kleurrijke illustraties en grappige animaties
● Gebruik je vinger om de wc te versieren bij Pimp je Plee en maak hier een foto van
● Kom van alles te weten over je poep bij de Poepmeter
● Kijk, luister en leer van alles over poepen en speel de quiz
● Test je geheugen bij Memory
● Geef je eigen Schetenconcert
● Ontgrendel Pleegame en veeg alle drollen op in het doolhof om naar de wc te kunnen gaan
● Kleurplaten, poepdagboek, poepoefening en poepdiploma gratis op website te downloaden
● Gesproken taal Nederlands, Engels volgt binnenkort!

De Poepmeter is geïnspireerd op de Bristol Schaal (metingssysteem in 7 categorieën van vorm en vastheid van ontlasting); handig om te weten welke poep het beste is en om, zo nodig, aan professionals te kunnen duiden hoe de ontlasting van je kind eruit ziet.

● Vind ons leuk: facebook.com/superpoeper
● Bezoek ook: www.superpoeper.nl

CONTACT OPNEMEN

Als u enig technisch probleem ondervindt of andere vragen hebt, dan kunt u een e-mail sturen naar support@fantazm.com. Wij antwoorden binnen 2 werkdagen.

Fantazm zet zich in voor de promotie van kwaliteits apps voor kinderen en families.
Aanbevolen leeftijd: 2-4 jaar

● Geen regels of stress - laat je kind spelen zoals het wil
● Kindvriendelijke besturing
● Geen externe advertenties
● Geen in-app aankopen SuperPoeper®, a taboo-breaking app full of shit talking, poo problems, poo poo fun and a plan. A look-listen-learn-discover-play app for children from 2-4 years who defecate is difficult or exciting.

Choose Poepie or fart and learn from them how to be a Superpoeper. Constipation, diaper poop and dirty pants are quickly forgotten. In a fun and educational way your child will discover what shit is exactly and why it is important to listen to your stomach on time. Now you can with your child in an interactive and relaxed manner, a tricky subject, easily negotiable.

● A cheerful poo song, colorful illustrations and fun animations
● Use your finger to decorate the bathroom with Pimp your Plee and take a picture of it
● You will learn all about your poo at the Shit Meter
● Look, listen and learn all about poop and take the quiz
● Test your memory with Memory
● Provide your farts Concert
● Unlock Plee Game and wipe all the turds in the maze to go to the toilet
● Coloring diary poo, poo poo degree in exercise and free download on website
● Languages ​​spoken Dutch, English will follow soon!

The Shit Meter is inspired by the Bristol Scale (measurement system into 7 categories of shape and consistency of stools); useful to know what shit is the best and, if necessary, to be able to identify how professionals stool your child looks.

● Like us: facebook.com/superpoeper
● Visit: www.superpoeper.nl

CONTACT

If you are experiencing any technical problems or other questions, please send an email to support@fantazm.com. We reply within 2 business days.

Fantazm committed to promote quality apps for kids and families.
Recommended age: 2-4 years

● No rules or stress - let your child play as it wants
● Family friendly control
● No external ads
● No in-app purchases

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for SuperPoeper

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.