Sale has ended but you can still get this app.
Download Verkeer Now

Description

Deze App heeft de Rijschool Innovatie Award 2013 gewonnen

De Verkeer SituatieMaker Applicatie is gemaakt om snel en duidelijk een situatie in het verkeer te tekenen voor zowel op een tablet als een smartphone. Deze app is bijzonder geschikt voor rij-instructeurs als het digitale schetsboek in de lesauto. Het is bruikbaar bij rijbewijs auto maar ook voor de andere rijbewijzen. Maar ook voor iedereen die snel een verkeerssituatie wil tekenen.

De Verkeer App kent de volgende functies:
• In het hoofdscherm kan een type situatie, zoals een kruispunt, rotonde, enz gekozen worden. Ook kan er voor een interactieve kaart gekozen worden.
• Op de situatie kunnen verkeersborden, verschillende verkeersdeelnemers en objecten (huizen, bomen etc) geplaatst worden. Bepaalde verkeersborden en objecten zijn reeds geplaatst op een kruispunt om zo snel een situatie te kunnen tekenen. Er is een ruime keuze aan situatie’s (meer dan 25), verkeersborden (de belangrijkste), diverse verkeersdeelnemers (voetganger, verschillende motorvoertuigen en voorrangsvoertuigen(politie, brandweer en ambulance)) en objecten waaruit gekozen kan worden.
• Als je in het menu kiest voor slepen dan kun je de objecten op het scherm slepen naar de juiste plaats. Door dubbel te tikken op het object kun je het object laten draaien (elke keer 45 graden). Bijvoorbeeld om een auto de andere kant op te laten rijden.
• Ook kun je kiezen voor tekenen. Je kunt uit verschillende kleuren kiezen. Hierna kan op het scherm (situatie) vrij getekend worden. Natuurlijk kunnen er dan ook teksten bijgeschreven worden. Naast verkeerssituatie kan er op een blanco scherm (wit of zwart) vrij getekend worden.
• Op een eenvoudige manier kun je de oorspronkelijke situatie herstellen maar je kunt ook object voor object verwijderen

Kortom de Verkeer SituatieMaker App is makkelijk in gebruik dankzij de eenvoudige intuïtieve bediening.
Naast deze betaalApp hebben we ook een gratis Lite versie van deze app. De lite versie kent maar 2 situaties waaruit gekozen kan worden. Dit geldt ook voor de objecten en weggebruikers. Ideaal om even de App te proberen.This App has won the Riding School Innovation Award 2013

The Traffic situation Maker Application is made to sign for both a tablet and a smartphone. Quickly and clearly a situation in traffic This app is particularly suitable for driving instructors and digital sketchbook in lesauto. It is useful in driving the vehicle but also for other driving licenses. But also for anyone who wants a quick traffic signs.

The Traffic App has the following features:
• In the main, a type of situation, such as a junction, roundabout, etc are selected. Can also be chosen for an interactive map.
• At the traffic situation can be, different road users and objects (houses, trees etc) placed. Certain signs and objects have been placed at an intersection so as to quickly draw a situation. There is a wide choice of situation's (over 25), road (main), various road users (pedestrians, several vehicles and emergency vehicles (police, fire and ambulance)) and objects which can be chosen.
• If you choose to drag the menu you can drag the objects on the screen to the right place. By double tapping the object you can rotate the object (each time 45 degrees). For example, for a car to drive in the opposite direction.
• You can also choose to draw. You can choose from different colors. Below can be freely drawn on the screen (situation). Of course there are also texts credited. Besides traffic situation can be (white or black) freely drawn on a blank screen.
• In a simple way you can restore the original situation but you can also remove object object

In short, the Traffic situation App Maker is easy to use thanks to its simple intuitive operation.
Besides these betaalApp we also have a free Lite version of this app. The lite version has only two situations which can be chosen. This also applies to the objects, and road users. Ideal to try the app.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Verkeer

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.