Sale has ended but you can still get this app.
Download Verpleegkundige zorgresultaten Now

Description

Verpleegkundige zorgresultaten is de Nederlandse vertaling van Nursing Outcomes Classification (NOC). Deze app is gebaseerd op de derde, herziene Nederlandse editie die weer een vertaling is van de vijfde Amerikaanse druk.

De app biedt een gestructureerde indeling van verpleegkundige diagnoses en zorgresultaten. De belangrijkste kenmerken van de NOC zijn:
• volledigheid: 490 geactualiseerde zorgresultaten, waarvan 107 geheel nieuwe;
• evidence-based;
• duidelijke en klinisch zinvolle terminologie;
• gebruiksvriendelijke structuur;
• toepasbaar in verschillende disciplines;
• getoetst in het veld;
• gecombineerd met de NANDA-diagnoses (2012-2014 NANDA-I).

Verpleegkundige zorgresultaten draagt bij tot adequaat onderwijs in de klinische besluitvorming. De app voorziet in standaardisering en definiëring van de benodigde kennis voor verpleegkundig onderwijs en de verpleegkundige praktijk. Tevens is het een hulpmiddel om leerplannen beter te laten aansluiten op de praktijk.Nursing care results, the Dutch translation of Nursing Outcomes Classification (NOC). This app is based on the third, revised Dutch edition which again is a translation of the fifth American pressure.

The app provides a structured classification of nursing diagnoses and care outcomes. The main features of the NOC are:
• completeness: 490 updated care outcomes, of which 107 are completely new;
• evidence based;
• clear and clinically meaningful terminology;
• user structure;
• used in various disciplines;
• tested in the field;
• combined with the NANDA diagnoses (2012-2014 NANDA-I).

Nursing care results contributes to adequate education in clinical decision making. The app provides standardization and definition of the knowledge necessary for nursing education and nursing practice. It is also a tool to make curricula more closely to practice.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Verpleegkundige zorgresultaten

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.