Sale has ended but you can still get this app.
Download Yoga Nidra Now

Description

Yoga Nidra är en enkel, effektiv och behaglig form av avslappning/meditation utvecklad av den moderna yogamästaren Swami Satyananda Saraswati (1923-2009).
Yoga Nidra betyder ”yogisk sömn” och syftar på ett medvetandetillstånd där kropp och sinne befinner sig i djup vila, som i sömn, medan en del av vårt medvetande hela tiden är vaket och kan observera allt som sker i kroppen och sinnet. Fördelarna med att befinna sig i detta medvetandetillstånd är många:

* Djupt liggande fysiska, mentala och emotionella spänningar frigörs

* Kropp och sinne får mycket effektiv vila och återhämtning

* Yoga Nidra reducerar de negativa effekterna av stress såsom hjärtproblem, högt
blodtryck, sömnproblem etc.

* Effekterna av Yoga Nidra fortsätter även efter övningen och vi blir mer medvetna och
avslappnade i vardagen, även i situationer som annars kan upplevas som stressande

* Vi kan i detta avslappnade och sömnliknande tillstånd lära oss att bevittna tankar, känslor
och bilder som stiger upp ur vårt undermedvetna utan att identifiera oss med dessa,
vilket ökar vår självkännedom

I den fullständiga versionen appen får du också möjlighet att omforma och utveckla din personlighet med hjälp av en ”Sankalpa”, ett beslut som planteras djupt i ditt undermedvetna och leder tankar, känslor och beteende i en bestämd riktning
Yoga Nidra är inspelad av Mattias Gopala Hagman, yoga- och meditationslärare, beteendevetare och ayurvedisk hälsorådgivare. Han startade Gävle Yogaskola 2001 och är affilierad till Satyananda Yoga Sverige samt International Yoga Fellowship Movement. Han håller regelbundna kurser och föredrag till allmänheten, företag och organisationer. Sedan 2006 är han även en av ledarna för den nationella yogalärarutbildningen inom Satyananda Yoga Sverige.

Mer info och kontakt: www.gavleyogaskola.se samt www.sys.seYoga Nidra is a simple, efficient and pleasant form of relaxation / meditation developed by the modern yoga master Swami Satyananda Saraswati (1923-2009).
Yoga Nidra means "yogic sleep" and refers to a state of consciousness where body and mind are in deep sleep, as in sleep, while a part of our consciousness is constantly alert and observe everything that happens in the body and the mind. The benefits of being in this state of mind are numerous:

* Deep-physical, mental and emotional stress released

* Body and mind gets very effective rest and recovery

* Yoga Nidra reduces the negative effects of stress such as heart disease, high
blood pressure, sleeping problems, etc.

* The effects of Yoga Nidra continues even after the exercise and we are becoming more aware and
relaxed in everyday life, even in situations that would otherwise be experienced as stressful

* We can in this relaxing and sleep-like state to learn to witness the thoughts, feelings
and images that rise up from our subconscious mind without identifying with them,
which increases our self-knowledge

 In the full version app, you also get the opportunity to redesign and develop your personality by using a "Sankalpa", a decision that is planted deep in your subconscious and lead the thoughts, feelings and behavior in a certain direction
Yoga Nidra is shot by Mattias Hagman Gopala, yoga and meditation teacher, behavioral and Ayurvedic health advisor. He started Gavle Yoga School in 2001 and is affiliated to the Satyananda Yoga Sweden and the International Yoga Fellowship Movement. He holds regular courses and lectures to the public, businesses and organizations. Since 2006 he is also one of the leaders of the national yoga teacher training in Satyananda Yoga Sweden.

More info and contact: www.gavleyogaskola.se and www.sys.se

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Yoga Nidra

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.