Sale has ended but you can still get this app.
Download Yummky Now

Description

Yummky je mobilná aplikácia plná lahodných receptov na prípravu bezlepkových jedál, ktoré nielen, že chutia, ale aj výborne vyzerajú. Je to skvelá inšpirácia pre každého celiatika, ktorý nesmie v strave prijímať lepok a mnohé jedlá tak musí pripravovať z iných surovín.

V aplikácií si môžete vybrať z viacerých kategórií. Po výbere kategórie sa dostanete do ponuky príslušných jedál už aj s ich hlavným obrázkom. Kliknutím na konkrétne jedlo sa vám zobrazí jeho krátky popis, zoznam potrebných surovín a postup pri príprave.

Inšpiráciou na vytvorenie tejto aplikácie je láska k pečeniu a vareniu. Majiteľka a tvorkyňa tejto myšlienky musela pred niekoľkými rokmi prejsť na bezlepkovú stravu a rozhodla sa tak vymýšľať a pripravovať vlastné zdravé jedlá, ktoré potešia nielen vaše oči, ale aj žalúdok.

Aplikácia je venovaná ľuďom, ktorí sú obmedzovaní bezlepkovou stravou, a ukazuje im, že ani napriek tomu sa nemusia vzdať normálnych jedál, ale môžu sa plnohodnotne najesť a pochutiť si. Je určená tým, ktorí milujú zdravý životný štýl - ako samotná tvorkyňa myšlienky a radi si vychutnávajú zdravé a výživné jedlá, ktoré možno na prvý pohľad ani nevyzerajú tak zdravo. Aplikácií sa tiež potešia tí, ktorí majú obmedzené financie a nemajú veľa času na varenie. Recepty v Yummky sú z bežne dostupných surovín (doslova za pár korún) a príprava je tak jednoduchá, že nemusíte byť vôbec expertmi na varenie, aby ste to zvládli.

V neposlednom rade je aplikácia Yummky venovaná predovšetkým ľuďom, ktorí podporovali majiteľku tejto aplikácie v tom, aby nasledovala svoje sny a robila to, čo ju napĺňa veľkou radosťou.

Môžete ma sledovať a kontaktovať cez Instagram:
https://www.instagram.com/majnigaa/ Yummky the mobile app is full of delicious recipes for preparing gluten-free meals that not only the taste, but still looking great. It's a great inspiration for all celiac patients who can not take gluten in the diet, and many dishes are to be prepared from other raw materials.

In the application, you can choose from several categories. After choosing a category you get to the offer of the relevant food already with the main image. Clicking on a specific food, you'll see a short description, a list of necessary materials and procedures for preparation.

The inspiration for the creation of this application is the love of cooking and baking. Owner and creator of this idea a few years ago had to go on a gluten-free diet and so decided to invent and prepare your own healthy meals that will please not only your eyes but also the stomach.

The application is given to people who are restricting gluten-free diet, and shows them that even though do not give normal food, but can fully eat and enjoy delicious thought. It is designed for those who love a healthy lifestyle - as the sole creator of the idea and would like to enjoy a healthy and nutritious meals that may at first sight or do not look so healthy. Applications will also delight those who have limited funds and do not have much time to cook. Recipes in Yummky are from commonly available ingredients (literally a few dollars) and preparation is so simple that you do not need to be experts at all to cook, to do that.

Finally, the application Yummky devoted mainly to people who support the proprietor of the application in this to follow their dreams and do what fills her great joy.

You can follow me and contact via Instagram:
https://www.instagram.com/majnigaa/

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Yummky

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.