Free!
Sale has ended but you can still get this app.
Download Now

Description

Yliopiston almanakka 2016
Almanakka sisältää suomalaisen kalenterin juhlapäivät, suomalaiset nimipäivät aakkosellisena listana, kirkollisten pyhien tekstit, kuun vaiheet sekä auringon nousu- ja laskuajat Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Sodankylässä ja Utsjoella. Mobiilisovellus kertoo myös auringon nousu- ja laskuajat käyttäjän sijainnin mukaan. Sovellus tarkistaa myös omista yhteystiedoista löytyykö nimipäiväsankaria. Mahdollisuus kirjoittaa useita muistiinpanoja samalle päivälle ja asettaa näille muistutukset.

Almanakassa on runsaasti aineistoa:
- Täsmäsäätiedot käyttäjän sijainnin mukaan sekä 14 päivän sääennusteet
- Säähistoriaa käyttäjän sijainnin mukaan vuodesta 2009
- Juhla- ja liputuspäivät
- Tietoa edellisen vuoden suosituimmista etunimistä ja nimitrendeistä
- Kalenterivuoden markkina- ja toripäivät
- Teemapäivät ja tapahtumat vuodelle 2016
- Ajankohtaiset uutiset
- TV-ohjelmaopas
- Kansalaisneuvonta
- Almanakka 2016 viestit sisältää tiedotteita ja julkaisuja
Perinteinen Yliopiston almanakka ilmestyi ensi kerran suomeksi vuonna 1705. Ennen vuotta 1996 sen nimenä oli Almanakka. Mobile Means Oy julkaisi ensimmäisen mobiiliversion vuonna 2009.

Copyright: Nimipäivät 2014 © Helsingin yliopisto

University Almanac 2016
Almanac includes a Finnish calendar holidays, Finnish name days alphabetical List, religious holy texts, moon phases, as well as sunrise and sunset times at Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Finland, Sodankylä and Utsjoki. The mobile application also shows sunrise and sunset times for the user's location. The application also checks its own access information includes a name day hero. Ability to write several notes on the same day and for these reminders.

The almanac is a lot of material:
- Täsmäsäätiedot the user's location, as well as 14 day weather forecasts
- Weather history, the user's location since 2009
- Banquet and flag-raising
- Information on the previous year, the most popular first names and the name of trends
- Calendar year of market and market days
- Theme days and events for 2016
- Recent news
- TV Program Guide
- Citizens' Advice
- Almanac 2016 includes posts press releases and publications
Traditional University almanac was published for the first time in Finnish in 1705. Prior to 1996 it was called Almanac. Mobile Means Oy launched the first mobile version in 2009.

Copyright: Name Dates © 2014 University of Helsinki

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.