Sale has ended but you can still get this app.
Download Anonymous Navegador WEB Now

Description

Uwaga: Od dnia 20.11.2016. Zarobki z aplikacji pójdą na prezenty dla dzieci z domu dziecka w Madrycie
( Hiszpania ).
Niech każde dziecko w dniu Bożego Narodzenia będzie szczęśliwe. W tym radosnym dniu dajmy dzieciom
to co najlepsze.

Partner akcji: Cruz Roja ( Hiszpański Czerwony Krzyż )

Przeglądarka internetowa która pozwala serfować po sieci bez obaw przed utrata danych, jeśli użytkownik zdecyduje morze zablokować dostęp do lokalizacji i wyświetlaniu reklam na większości stron internetowych.

Możliwości Anonymous Navegador WEB:


SZYBKOŚĆ
Szybko przeglądaj strony internetowe i znajdź to czego szukasz, zaoszczędzisz mnóstwo czasu. Aplikacja była testowana na różnych urządzeniach i na żadnym nie zanotowaliśmy spadku prędkości ładowanych stron.

BEZPIECZEŃSTWO
Bez obaw możesz przeglądać strony internetowe, aplikacja sama zablokuje dostęp do potencjalnie szkodliwych witryn.

INTELIGENTNY EKRAN
Przeglądaj ulubione strony jak chcesz i kiedy chcesz na każdym urządzeniu z systemem Android

DODATKI
Nie trać czasu na bezsensowne pisanie adresu strony internetowej. Aplikacja wyposażona jest w moduł pisania adresu głosowo po czym automatycznie przechodzi na wskazaną stronę.

Anonymous Navegador WEB stanie się spełnieniem twoich marzeń o przeglądaniu internetu, nie ważne czy jesteś w szkole, w pracy czy na wakacjach.

POBIERZ APLIKACJE JUŻ DZIŚ I PRZEKONAJ SIĘ SAM.

Note: As of 20.11.2016. Earnings applications will go for gifts for children from the orphanage in Madrid
            (Spain).
            Let each child on Christmas day will be happy. On this joyful day, say children
            what is the best.
            
   Partner action: Cruz Roja (Spanish Red Cross)

Web browser that allows you to surf the web without fear of data loss if you decide to block sea access to the location and display ads on most websites.

Anonymous possibilities Navegador Web:


SPEED
Quickly browse the web and find what you're looking for, you'll save a lot of time. The application has been tested on different devices and did not record any drop in speed of loading pages.

SECURITY
No worries you can browse the Internet, the application itself will block access to potentially harmful sites.

SMART SCREEN
Browse your favorite pages as you want and when you want on any device with Android

ACCESSORIES
Do not waste time on nonsense writing address of the website. The application is equipped with a voice module writing the address and then automatically goes to the indicated page.

Anonymous Navegador WEB becomes the fulfillment of your dreams, browse the Internet, no matter whether you're at school, at work or on vacation.

DOWNLOAD APPLICATION TODAY and see for yourself.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Anonymous Navegador WEB

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.