Free!
Sale has ended but you can still get this app.
Download At leve mindfuldt Now

Description

En skattekiste for mindfulness, meditation og personlig udvikling.

Dansk app fra At Leve Mindfuldt og Mindfulness Akademiet® med guidede meditationer, stilhedsmeditationer både med og uden intro-guide, naturlyde og audio yogaprogram. Desuden et stort bibliotek med inspirerende artikler og input om mindfulness, meditation, yoga og personlig udvikling.

At Leve Mindfuldt appen kan bruges af alle - både begyndere såvel som mere øvede. Der er lagt vægt på stor brugervenlighed og du vælger blot det ikon og emne, som du foretrækker og kan her så frit vælge mellem alle mulighederne.

Fra At Leve Mindfuldt Appen får du direkte adgang til At Leve Mindfuldt siden på Facebook, så du kan læse de daglige opdateringer og indlæg her uden at skulle logge på Faceboook.

Under Mere om... kan du bl.a. læse om, hvad der sker i hjernen, når du mediterer og får mindfulness principperne ind i dit liv. Ligesom du får adgang til et stort antal artikler om relevante emner inden for mindfulness og personlig udvikling.

Med jævne mellemrum sender At Leve Mindfuldt Appen dig små pushbeskeder, som blidt minder dig om at være i nærvær, f.eks. husk vejtrækningen eller en kærlig påmindelse om din daglige meditation.

Du kan via Appen kontakte os og sende os spørgsmål eller gode idéer og input til fremtidige udviklinger i At Leve Mindfuldt Appen.

Når du har købt Appen og abonnerer på den har du altid tilgang til alt materiale på hele appen uden yderligere betalinger. Du har også adgang til alle fremtidige opdateringer.

At Leve Mindfuldt Appen bliver din bedste elektroniske ven inden for mindfulness og personlig udvikling og vil hjælpe dig til at holde fokus på simpelthen at være dig. I nærvær, balance og med overskud til alt, hvad livet bringer.A treasure chest of mindfulness, meditation and personal development.

Danish app from The Living Mind Fully and Mindfulness Akademiet® with guided meditations, silence meditations with and without the intro guide, nature sounds and audio yoga program. Also, a large library of inspiring articles and input on mindfulness, meditation, yoga and personal development.

To Live Mind Fully app can be used by everyone - both beginners and more experienced. The emphasis is on ease of use and just select the icon and the subject you prefer, where they can then choose from among all the possibilities.

From To Live Mind Fully app gives you direct access to The Living Mind Full page on Facebook, so you can read the daily updates and posts here without having to log on Faceboook.

Under More about ... you can include read about what happens in the brain when you meditate and get mindfulness principles into your life. Just as you have access to a large number of articles on relevant topics in the mindfulness and personal development.

Periodically sends To Live Mind Fully app you small push messages that gently reminds you to be in the presence, for example. remember breathing or a loving reminder of your daily meditation.

You can contact us via the app and send us your questions or good ideas and input for future developments in To Live Mind Fully app.

After purchasing the app and subscribe to it, you always have access to all material on the entire app with no additional payments. You also have access to all future updates.

To Live Mind Fully app becomes your best electronic friend in mindfulness and personal development and will help you to stay focused on simply being you. In the presence, balance and surplus for everything life brings.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for At leve mindfuldt

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.