$2.15
Sale has ended but you can still get this app.
Download E nummer vrij pro Now

Description

E-nummers zijn hulpstoffen (additieven) die worden toegevoegd aan voedingsmiddelen, medicijnen en cosmetica.
Steeds meer komen deze stoffen voor in onze voeding maar is dit wel gezond? Misschien is het je wel eens opgevallen op de ingrediëntenlijst: emulgator, stabilisator etc. Waar dienen deze stoffen voor? Met deze handige app kun je gemakkelijk en snel zoeken op nummer of naam. Met een korte beschrijving over de stof en de mogelijke gevaren ervan.

- Zoekfunctie op nummer of naam.
- Informatie per nummer.
- Werkt zonder internet.
- Informatie over de soorten. (emulgator, zoetstof etc.)
- Dierlijk filter.
- Mogelijkheid om favorieten in te stellen.
- Simpel en toch uitgebreid.
- Zeer gebruiksvriendelijk.

Pro versie extra's
- Notities per E-nummer.
- Boodschappenlijst maken.
- Geen reclame.

Kernwoorden: additieven, hulpstoffen, voedingsmiddelen, e-nummers, toevoegingen. E-numbers are excipients (additives) to be added to foods, drugs and cosmetics.
Increasingly, these substances in our food but is it healthy? Maybe you ever noticed on the ingredients list: emulsifier, stabilizer etc. What are these substances? With this handy app you can easily and quickly search by number or name. With a brief description of the substance and its potential dangers.

- Search function by number or name.
- Information per song.
- Works without internet.
- Information on the species. (Emulsifier, sweetener, etc.)
- Animal filter.
- Ability to set favorites.
- Simple and expanded.
- Very easy to use.

Pro version extras
- Notes by E-number.
- Create Shopping List.
- No advertising.

Keywords: additives, excipients, food, e-numbers, additives.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for E nummer vrij pro

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.