$1.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download EGO Family Now

Description

EGO Family er et hyggeligt familiespil, der kan spilles af op til 8 deltagere på bare én iPhone eller iPad. Spillet bygger på det kendte brætspil, men spørgsmålene er helt nye og anderledes.

EGO Family indeholder sjove, underlige, skøre og underfundige spørgsmål. Deltagerne vælger på skift deres eget svar og det er så op til de øvrige deltagere at gætte svarene. Både spørgsmål og svar skaber let en masse god snak og ikke mindst nogle gode grin.

Udover at være et sjovt spil, så er EGO Family også et spil, hvor man kommer lidt tættere på hinanden og lærer hinanden endnu bedre at kende – også selv om man tror, man kender hinanden ud og ind i forvejen. EGO Family er et rigtig godt spil, hvis man vil hygge sig og have gang i snakken, og spillet bringer som regel nogle emner på banen, som man ikke lige taler om til hverdag.

Bemærk: EGO Family er bedst for børn i selskab med voksne – og omvendt! EGO Family is a cozy family games that can be played by up to eight participants in just one iPhone or iPad. The game is based on the board game, but the issues are completely new and different.

EGO Family contains funny, weird, crazy and subtle questions. Participants choose to change their answers and it is then up to the other participants to guess the answers. Both questions and answers easily creates a lot of good talk and not least some good laughs.

Besides being a fun game, the EGO Family also a game where you get a little closer to each other and teach each other even better to know - even if you think you know each other inside out in advance. EGO Family is a great game if you want to enjoy themselves and to have time to talk, and the game takes usually some items on the field that can not just talk about everyday.

Note: EGO Family is best for children in the company of adults - and vice versa!

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for EGO Family

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.