$3.49
Sale has ended but you can still get this app.
Download Meditere med Marte Now

Description

Pust inn, pust ut.

Hei! Jeg heter Marte, og det er jeg som har designet denne appen. Det er også jeg som har skrevet teksten, og det er min stemme du mediterer med. Jeg ønsket å lage denne appen for å gi dere en enkel introduksjon til meditasjon, slik som jeg liker det: Fantastisk musikk, høy kvalitet på innspillingen, og vakkert design.
Jeg forklarer øvelsene på en måte som gjør at også du som ikke tidligere har kjennskap til meditasjon enkelt kan være med. Appen inneholder nydelig bakgrunnsmusikk og guidet avspenning med fokus på pusten. Du kan velge mellom tre ulike lengder på veiledende meditasjoner, 5, 10 og 15 minutter, eller du kan meditere på egen hånd med den avslappende musikken.

Meditere med Marte er en selvhjelpsapp som retter fokus mot avspenning og pusten din.

Meditere med Marte kan benyttes av alle. Nye og erfarne utøvere av meditasjon og mindfulness vil finne appen intuitiv og nyttig.

Ønsker du mer informasjon, kan du besøke nettsiden min: meditere.no.

Meditere med Marte har det du trenger for å nyte godt av de positive og vitenskapelig beviste effektene ved meditasjon og mindfulness.

Meditere med Marte appen er et permanent verktøy for hånden som vil gi deg velvære, ro, tilstedeværelse og mer livsglede!

Tydelig, intuitivt og elegant design.

• Meditere med Marte guider deg inn i meditasjonen.
• Meditasjon på norsk med vakker musikk.
• Appen hjelper deg å spenne av.
• På meditere.no finner du flere råd og tips som kan hjelpe deg videre.

****
SLIK VIRKER APPEN:
Meditere med Marte har to hoveddeler:
1) Meditere med Marte: Marte guider deg gjennom 5, 10 og 15 minutter avspenning med bakgrunnsmusikk.
2) Meditere stille med musikk: Musikken varer i 5, 10 og 15 minutter og gir deg et godt pusterom i hverdagen.

Les mer på våre nettsider: meditere.no

*****

Designer: Marte Wiik
Komponist: Bjørn Ole Rasch
Mixing og mastering: Thomas Veto Seines

PERSONVERN
Meditere med Marte samler ikke inn personlig informasjon om deg som bruker av denne appen.

Utvikler: Marte Wiik Inhale, exhale.

Hi! My name is Marte and it is I who have designed this app. It is also I who wrote the text, and it's my voice you meditate with. I wanted to create this application to give you a simple introduction to meditation, the way I like it: Fantastic music, high-quality recording, and beautiful design.
I explain the exercises in a way that also you who have not previously familiar with meditation can easily be with. App contains lovely background music and guided relaxation with a focus on the breath. You can choose between three different lengths of guiding meditations, 5, 10 and 15 minutes, or you can meditate on your own with the relaxing music.

Meditating with Marte is a selvhjelpsapp which focuses on relaxation and breathing.

Meditating with Marte can be used by everyone. New and experienced practitioners of meditation and mindfulness will find the app intuitive and useful.

For more information, please visit my website: meditere.no.

Meditating with Marte has what you need to enjoy the positive and scientifically proven effects of meditation and mindfulness.

Meditating with Marte app is a permanent tool at hand that will give you relaxation, peace, presence and more joy!

Clearly, intuitive and sleek design.

• Meditate with Marte guides you into meditation.
• Meditation on Norwegian with beautiful music.
• The app helps you brace of.
• On meditere.no can find more advice and tips to help you further.

****
HOW DOES THE APP:
Meditating with Marte has two main parts:
1) Meditate with Marte: Marte guides you through 5, 10 and 15 minutes relaxation with background music.
2) Meditate quietly with music: the music lasts for 5, 10 and 15 minutes and gives you a pleasant respite from everyday life.

Read more on our website: meditere.no

*****

Designer: Marte Wiik
Writer: Bjørn Ole Rasch
Mixing and mastering: Thomas Veto Seine

PRIVACY
Meditating with Marte does not collect personal information about you as a user of this app.

Developer: Marte Wiik

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Meditere med Marte

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.