$2.14
Sale has ended but you can still get this app.
Download Mine Ture med BroBizz Now

Description

Denne app, hjælper dig med hurtigt og nemt at følge med i ture foretaget med dine BroBizz enheder.
Appen henter automatisk dine ture fra alle dine BroBizz enheder knyttet til den samme konto.

Har du mere end en konto, så kan du nemt oprette flere forskellige konti, som du så kan skifte imellem.

Når du opretter en konto i app´en, så går den ind og fremfinder alle de ture den kan finde inde på brobizz.dk. Den går lige så langt tilbage som det er muligt.

Appen opdaterer automatisk med de seneste
ture når den åbnes, eller du kan manuelt bede om en opdatering ved at trække ned og slippe.

På forsiden i "Mine Ture" menuen, kan du se de aktuelle ture med dine BroBizz enheder.

I "Enheder" menuen finder du en liste over alle de BroBizz enheder som appen har registreret, for den aktuelle konto.

I "Konto" menuen kan du oprette en eller flere Konti. Appen henter selv den eller de BroBizz enheder der er tilknyttet.

I "Hjælp" menuen kan du læse lidt mere om hvordan app´en fungerer.


Når du vil se dine ture, skal du være opmærksom på, at der går noget tid, før turene dukker op. I langt de fleste tilfælde bliver dine data opsamlet dagligt, men der kan være en vis forsinkelse på op til 24 timer.Bemærk at denne app, har ingen tilknytning til BroBizz A/S. Den henter og viser blot dine egne oplysninger fra BroBizz.dk. Denne app, dens udviklere eller andre med tilknytning til thasmobi, har intet ansvar for registreringerne af ture på din BroBizz. BroBizz A/S har heller intet ansvar for funktionalitet eller data i denne app.

BroBizz er et registreret varemærke ejet af BroBizz A/S

God tur og god fornøjelse :-) This app will help you quickly and easily keep track of trips by your BroBizzes devices.
The app will automatically download your trips from all your BroBizzes devices attached to the same account.

Do you have more than one account, you can easily create multiple accounts, which you can then switch between.

When you create an account in the app, so it goes in and takes up all the tours it can find in the brobizz.dk. It goes as far back as possible.

The app automatically updates with the latest
trips when opened, or you can manually request an update by dragging and dropping down.

The face in "My Trips" menu, you can see the current trips with your BroBizzes devices.

In the "Devices" menu, you will find a list of all the BroBizzes devices like the app has registered for the account.

In the "Account" menu, you can create one or more accounts. The app retrieves own discretion the BroBizzes devices attached.

In the "Help" menu, you can read more about how the app works.


When you want to see your trips, you should be aware that there will be a while before trips emerging. In most cases, your data is collected daily, but there may be a delay of up to 24 hours.Note that this app is not affiliated with BroBizzes A / S. It retrieves and displays only your own information from BroBizz.dk. This app, its developers or others related to the thasmobi have no responsibility for the records of trips on your BroBizzes. BroBizzes A / S nor any liability for the functionality or data in this app.

BroBizzes is a registered trademark of BroBizzes A / S

Have a nice trip and enjoy :-)

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Mine Ture med BroBizz

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.