Sale has ended but you can still get this app.
Download Norstedts ryska fickordbok Now

Description

I Norstedts ryska fickordbok hittar du ett modernt ordförråd med betoning på det som du behöver när du är ute och reser. Ordboken innehåller totalt 34 000 ord och fraser. Om du behöver en stor ordbok rekommenderar vi Norstedts stora ryska ordbok (144 000 ord och fraser).

Appen fungerar offline, vilket innebär att du inte behöver vara uppkopplad mot Internet när du väl har installerat den. Praktiskt på resan!

I den svensk-ryska delen har de svenska substantiven uppgift om böjning som hjälp för icke-svenska användare.

Som ett mycket användbart komplement finns även en parlör med fraser för olika situationer, t.ex. när man vill tacka eller befinner sig på en restaurang. För den svenske användaren finns avsnitt om rysk grammatik och ryskt uttal, och för den ryskspråkige användaren finns motsvarande avsnitt (på ryska) om svensk grammatik och svenskt uttal.

Vill du testa dina kunskaper i ryska och utöka ditt ordförråd? Då använder du den quiz som följer med, med ordtest både från svenska till ryska och från ryska till svenska.

Norstedts ryska fickordbok är utarbetad av Sveriges ledande ordboksförlag. Norstedts publicerar tryckta ordböcker, digitala ordböcker på ord.se samt appar för mobil och surfplatta. Förlaget förenar traditionellt lexikografiskt kunnande med långt utvecklad kompetens inom modern språkteknologi.The Collins Russian pocket dictionary you will find a modern vocabulary with an emphasis on what you need when you're traveling. The dictionary contains a total of 34,000 words and phrases. If you need a large dictionary, we recommend Norstedts Comprehensive Russian dictionary (144,000 words and phrases).

The app works offline, so you do not need an Internet connection once you have installed it. Convenient for travel!

In the Swedish-Russian section, the Swedish nouns task of bending to help non-Swedish users.

As a very useful addition is even a section on phrases for different situations, such as when you want to thank or are at a restaurant. For Swedish users there are sections on Russian grammar and Russian pronunciation, and for the ryskspråkige users there are corresponding sections (in Russian) on Swedish grammar and pronunciation.

Want to test your knowledge of Russian and enlarge your vocabulary? You can do the quiz that is included, with word tests both from Swedish to Russian and from Russian into Swedish.

Collins Russian dictionary had been developed by the leading dictionary publishers. Norstedts publishing print dictionaries, digital dictionaries ord.se and apps for mobile and tablet. Publisher combines traditional lexicographically expertise with highly developed skills in modern language technology.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Norstedts ryska fickordbok

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.