Sale has ended but you can still get this app.
Download Radio and Podcast Now

Description

Aplikacja

Aplikacja ułatwia słuchaczom "Trójki" dostęp do audycji, które zniknęły z "nowej Trójki" i są dostępne w autorskich podkastach oraz "Radio Nowy Świat":

Funkcje:
- jednym kliknięciem inicjalizuje połączenie internetowe oraz odtwarza
Radio Nowy Świat/Trójkę lub otwiera stronę wybranego podkastu:
# Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka
# Brzmienie Świata z lotu Drozda
# K3 - podkast Dariusza Bugalskiego
- widżet na ekran główny do łatwego wyboru oraz zmiany głośności.

- umożliwia automatyczne uruchomienie radia po włączeniu urządzenia ( można przeznaczyć nieużywany telefon na łatwe w obsłudze radio internetowe - działa już od Androida 4.0.3 ).

Symboliczna cena - wsparcie na rozwój aplikacji :)

Copyright © GIMIN Studio 2020Application

The application makes it easier for the listeners of "Trójka" to access programs that have disappeared from the "new Trójka" and are available in original podcasts and "Radio Nowy Świat":

Functions:
- initiates an internet connection and plays with one click
Radio Nowy Świat / Trójka or opens the website of the selected podcast:
# Report on the state of the world by Dariusz Rosiak
# Sound of the World from the flight of Drozd
# K3 - podcast by Dariusz Bugalski
- Home screen widget for easy selection and volume change.

- allows the radio to automatically start after turning on the device (you can use an unused phone for an easy-to-use internet radio - it works from Android 4.0.3).

Symbolic price - support for application development :)

Copyright © GIMIN Studio 2020

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Radio and Podcast

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.