Sale has ended but you can still get this app.
Download Reduser ADHD med hypnose Now

Description

Slik reduserer du ADHD og får mer fokus og konsentrasjon i hverdagen

Hypnose har lenge vært brukt til å redusere og behandle ADHD og gjøre livet lettere for barn og voksne med ADHD.

Nå har muligheten kommet for at alle kan få råd til hypnose mot ADHD daglig slik at det virkelig får lov å skape en dyp virkning og hjelpe med å gjøre livet lettere å håndtere.

Reduser ADHD med hypnose

Å behandle ADHD med hypnose er en effektiv teknikk som hjelper med å trene opp kontrollen over tankene og konsentrasjonen – både på jobben og hjemme. Hypnose hjelper med å lage nye tankebaner og handlemønstre som gjør det lettere å fungere og å kunne håndtere hverdagens utfordringer.

I lydboken med hypnose mot ADHD får du:

- Du får en deilig avspenning og ro – når du har lyst på det
- Programmet kan brukes når som helst og hvor som helst
- Du får styrket konsentrasjonen din og evnen din til å fokusere
- Du får redusert høy energi, hyperaktivitet og mangel på fokus

Slik bruker du hypnose mot ADHD

Hør på Reduser ADHD med hypnose daglig i en periode på 21 dager. Deretter kan du lytte når du føler behov for det, eller når du trenger en timeout eller refokusering.To reduce ADHD and get more focus and concentration in daily life

Hypnosis has long been used to reduce and treat ADHD and make life easier for children and adults with ADHD.

Now has come the opportunity for everyone to afford hypnosis for ADHD daily so it really is allowed to create a deep impact and help make life easier to handle.

Reduce ADHD with hypnosis

Treating ADHD with hypnosis is an effective technique that helps to train the control of mind and concentration - both at work and at home. Hypnosis helps to create new ways of thinking and acting patterns that make it easier to work and to deal with everyday challenges.

In audiobook with hypnosis for ADHD get:

- You get a delicious relaxation and tranquility - when you want it
- The program can be used anytime and anywhere
- You get stronger your concentration and your ability to focus
- You will reduce high energy, hyperactivity and lack of focus

How to use hypnosis to ADHD

Listen to Reduce ADHD with hypnosis daily for a period of 21 days. Then you can listen whenever you feel the need for it, or when you need a timeout or refocusing.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Reduser ADHD med hypnose

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.