Sale has ended but you can still get this app.
Download Stopp de negative tankene Now

Description

Slik lærer du å tenke positivt og å slippe for de negative tankene

Vil du gjerne tenke mer positivt og helt automatisk glemme å tenke negativt?

Ved hjelp av hypnose er det mulig å endre den måten vi tenker på. Det er fort gjort og ganske enkelt å lære hjernen å tenke positivt i stedet for negativt, også selv om man har tenkt negativt i årevis og har vanskelig for å huske å tenke positivt.

Lydboken Stopp de negative tankene – tenk positivt! er laget til deg som gjerne vil endre tankene og vanene dine – slik at du kan tenke mer positivt og bli mer positiv overfor deg selv og andre mennesker i hverdagen din. Lydboken arbeider blant annet med underbevisstheten din slik at forandringen kommer naturlig og helt av seg selv.

Positivitet er snarveien til lykke, glede og gode opplevelser – og i det øyeblikket du lærer å tenke mer positivt gjør du automatisk mer og mer av det som er godt for deg.

Med lydboken Stopp de negative tankene – tenk positivt! får du enkle teknikker som virker. Du får også en sterk hypnose som hjelper deg med å omprogrammere sinnet ditt til å bli mer positivt og takknemlig. Bli mer positiv, og lær å se det gode i livet og de opplevelsene du har.

Stopp de negative tankene – tenk positivt! tilbyr deg:

- Få endret sinnet ditt og tankene dine til å tenke positivt
- Lær å stoppe de negative tankene og skift dem ut med positive
- Lær å få et realistisk og positivt syn på verden, opplevelsene dine og alt omkring deg

Lag en kjempe forandring i ditt eget liv i dag, og se det bre seg til alle menneskene du har omkring deg
- lær å tenke positivt! To learn to think positively and to avoid the negative thoughts

Would you like to think more positively and fully automatic forget to think negatively?

Through hypnosis it is possible to change the way we think. It is quick and fairly easy to learn the brain to think positively instead of negatively, even if you intend negatively for years and find it difficult to remember to think positive.

Audiobooks stop the negative thoughts - think positive! is designed for people who want to change the thoughts and habits - so you can think more positively and be more positive towards yourself and other people in your life. Audiobooks is working on your subconscious so that change comes naturally and all by itself.

Positivism is the shortcut to happiness, joy and good times - and the moment you learn to think more positively makes you automatically more and more of what is good for you.

The audiobook Stop the negative thoughts - think positive! you simple techniques that work. You also get a strong hypnosis to help you to reprogram your mind to be more positive and grateful. Be more positive, and learn to see the good in life and the experiences you have.

Stop the negative thoughts - think positive! offers you:

- Have changed your mind and your mind to think positively
- Learn how to stop the negative thoughts and replace them with positive
- Learn to make a realistic and positive view of the world, your experiences and everything around you

Make a huge change in your life today, and see it spread to all the people you have around you
- Learn to think positive!

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Stopp de negative tankene

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.