$1.07 $0.76 (28% off)
This is an external offer. Verify price before downloading.
Download Svensk Kalender Now

Description

En enkel svensk kalender med helgdagar, flaggdagar, namnsdagar och röda dagar. "Rörliga" röda, helg och flaggdagar är utsatta från år 2013 och fram till år 2023. Med denna app kan du lägga till enkla och färgglada händelser/möten/aktiviteter. Testa gärna den kostnadsfria testversionen innan du köper denna!

Ingen konstigheter. Ingen reklam.

★ Bästsäljande nya ★
★ Endast 7 kr! ★

Funktioner / Egenskaper:
– Skapa/Ändra/Ta bort enkla färgglada händelser.
– Välja starttid/sluttid på en händelse.
– Påminnelse för händelse från 0 till 120 minuter innan starttid.
– Välj bland 35 fina färger till dina händelser.
– Välj bland 5 olika färgteman.
– Välj bland 6 olika bakgrunder.
– Kopiera och klistra in händelser.
– Flytta upp och ner händelser i dagvyn.
– Importera och Exportera händelser.
– Hoppa snabbt till datum/månad/år.
– Visar svenska namnsdagar.
– Visar svenska helgdagar.
– Visar svenska flaggdagar.
– Visar svenska röda dagar.
– Visar veckonummer.
– Synkroniserar ej med Facebook/Google osv..
– Ingen reklam.

Appen kräver följande behörigheter:
- Skriva/läsa från/till din enhets minne.
Detta är för att kunna skapa och hämta backup filer.
- Köra vid uppstart av enhet.
Detta är för att återställa de påminnelser efter din enhet varit avstängd.

Synonymer till Kalender:
tideräkning, kronologi, almanacka, kalendarium, agenda, årsbok, årspublikation.

Frågor, feedback och kommentarer tas gärna emot via e-post.

Ha de gött! :)A simple Swedish calendar with holidays, flag, name days and bank holidays. "Moving" red, weekend and flag days are exposed from 2013 until 2023. With this app you can add simple and colorful events / meetings / activities. Please test the free trial version before buying this!

No abnormalities. No advertising.

★ Best selling new ★
★ Only 7 kr! ★

Functions / Features:
- Create / Edit / Delete simple colorful events.
- Select Start / End Time to an event.
- Event reminder of 0 to 120 minutes before the start time.
- Choose from 35 beautiful colors to your event.
- Choose from 5 different color themes.
- Choose from 6 different backgrounds.
- Copy and paste events.
- Move up and down events in Day view.
- Import and Export events.
- Quickly jump to date / month / year.
- Displays the Swedish name days.
- Displays the Swedish public holidays.
- Displays the Swedish flag days.
- Displays Swedish holidays.
- Displays the week number.
- Synchronizes not with Facebook / Google etc. ..
- No advertising.

The app requires the following permissions:
- Write / read to / from your device's memory.
This is in order to create and retrieve backup files.
- Driving while booting the device.
 This is to restore the reminders after your device has been turned off.

Synonyms for the Calendar:
chronology, chronology, almanac, calendar, agenda, annual, annual publication.

Questions, feedback and comments are welcome via email.

Have they founded! :)

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Svensk Kalender

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.