Sale has ended but you can still get this app.
Download TiiraNomadi Now

Description

Tiiran havainnoijille mobiilisovellus

Tiiran havainnoijille tarjotaan nyt mahdollisuutta tehdä havaintoja maastossa Android-älypuhelimen tai -tabletin avulla. Citynomadin yhdessä Birdlife Finlandin kanssa toteuttaman TiiraNomadi sovelluksen avulla havainnoija voi
- osoittaa sijaintinsa ja lintuhavainnon sijainnin kartalla
- tehdä samat yksityiskohtaiset havainnot kuin Tiirassa
- tallentaa omat havaintonsa
- havaintojen lähetys
- valita offline-tilaan havaintoalueen karttoja ja tallettaa ne käyttöä varten.

Tiiran mobiilisovellusta voi käyttää maastossa sekä online- että offline-muodossa. Sovellus helpottaa ja nopeuttaa havaintojen kirjaamista ja dokumentointia Tiiraan. Vältät virheet, koska enää ei tarvitse kirjoittaa havintoa kahteen kertaan maastossa ja Tiiran ääressä.

https://citynomadi.com/fi/tiiranomadi
http://www.tiira.fi Tern Discovered mobile

Tern, the observer will now be offered the opportunity to make observations of the terrain Android smart phone or tablet form. Citynomadi together with Birdlife Finland carried out TiiraNomadi application allows the observer to
- To indicate the location and bird observation location on the map
- To make the same observations as detailed Tiira
- To record their own observations
- Transmission of observations
- Choose the off-line detection range maps and store them for use.

Tern, the mobile application can be used off-road, as well as online and offline. The application facilitates and speeds up the findings of recording and documenting Tiiraan. To avoid mistakes, because there is no need to write havintoa twice in the field and in front of Tern.

https://citynomadi.com/fi/tiiranomadi
http://www.tiira.fi

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for TiiraNomadi

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.