$1.29
Sale has ended but you can still get this app.
Download Toginfo Now

Description

En app, der giver dig den nødvendige information om den offentlige transport i Hovedstadsområdet. Togtider, rejseplan, billetter og klippekort. Det hele samlet i en app, som du altid har lige ved hånden. En fantastisk rejsekammerat, som bør være med på enhver tur med bussen, s-toget eller metroen.


* Kortet dækker s-togene og giver dig relevant tog info. Panorér, zoom og klik på togene for at se endnu flere detaljer. Klik på stationerne, for at se togafgangene. Live-tracking sørger for, at du altid kan se togenes aktuelle position.

* Kortet over metro-stationerne kan fortælle om afgangene fra de respektive stationer. Læs beskederne fra Metroselskabet og find ud af, om elevatoren virker på din station.

* Brug rutevejledningen til at planlægge din rejse. Få at vide, hvornår du skal stå af bussen, skifte til metroen eller bare hvor langt du er på din rejse.

* Betal for din rejse med billetter via din telefon. Applikationen henter automatisk zonen, du befinder dig i, og ikke nok med det, så kan den købe billetten for dig. Bemærk, at det ikke længere er muligt at købe klippekort via sms.

God fornøjelse. An app that gives you the necessary information about public transport in NSW. Train departure times, itinerary, tickets and vouchers. It all assembled in one app that you always have at your fingertips. A great travel companion that should be on every bus ride, s-train or subway.


* The map covers the s-trains and gives you relevant train info. Pan, zoom, and click trains to see even more detail. Click stations to see togafgangene. Live tracking ensures that you can always see trains current position.

* The map of metro stations can talk about departures from the respective stations. Read the messages from Metro company and find out if the elevator works on your station.

* Use the directions to plan your trip. Get to know when to get off the bus, switch to the subway or just how far you are on your trip.

* Pay for your trip with tickets through your phone. The application automatically downloads the zone you are in, and not only that, it can buy the ticket for you. Note that it is no longer possible to buy vouchers via text message.

Enjoy.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Toginfo

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.