$1.25
Sale has ended but you can still get this app.
Download TriggerPoints Punkty Spustowe Now

Description

Trigger Points Punkty Spustowe to nowa aplikacja dla fizjoterapeutów.
Terapia punktów spustowych jest dziś jednym z najskuteczniejszych narzędzi w walce z dolegliwościami bólowymi mięśni.
Już dziś przekonaj się o tym, że aplikacja pomoże Ci w pracy.

W aplikacji znajdziesz:
49 punktów spustowych wraz z obszarem promieniowania bólu i dodatkowo 50 rycin mięśni.
Zapoznaj się również z filmami przedstawiającymi testy kliniczne w podziale na poszczególne części ciała.
Zaufaj wiedzy i doświadczeniu wiedzy Wydawnictwa Lekarskiego PZWL i już dziś pobierz aplikację Trigger Points Punkty Spustowe.

Copyright by Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015
Źródło rycin: Anatomia i fizjologia człowieka, A. Michajlik, W. Ramotowski; PZWL 2003
• Adaptacja rycin: Piotr Zasada
• Programista: Michał Macioła Trigger Points The trigger is a new application for physiotherapists.
Treatment of trigger points is today one of the most effective tools in the fight against muscular pains.
Today see that the application will help you in your work.
 
In the application you will find:
49 trigger points along the area of ​​radiation pain and an additional 50 prints muscles.
Also see the video showing clinical tests divided into different parts of the body.
Trust the knowledge and experience of knowledge Medical Publishing today PZWL and download the application Trigger Points Trigger points.
 
Copyright by PZWL Medical Publishing, 2015
Source prints: Human Anatomy and Physiology, A. Michajlik, W. Ramotowski; PZWL 2003
• Adaptation of the figures: Peter Principle
• Programmer: Michael Macioła

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for TriggerPoints Punkty Spustowe

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.