Free!
Sale has ended but you can still get this app.
Download Weer & Zo Now

Description

Meest complete Android weer app voor Nederland.
Geeft een uitgebreid beeld van het weer in Nederland door het tonen van diverse actuele en verwachtings kaarten.
Daarnaast toont de app ook nog diverse andere interessante kaarten van Nederland.

App neemt zeer weinig ruimte in!

Zeer eenvoudige bediening, doordat alle kaarten met 1 klik op het juiste tab-blad, op te roepen zijn. Geen ingewikkelde configuratie opties.

Alle weerinformatie in deze app is publiekelijk beschikbaar op het internet.

Alle kaarten zijn zoombaar en de volgorde van de kaarten is ook volledig configureerbaar. Als u schermen wilt weglaten is dat ook mogelijk. Gebruik menu toets om dit te doen.

Voor android 3.0 en nieuwer: Snel vegen over de kaart voor de volgende of de vorige kaart.

Welke weerinformatie kunt u in deze app vinden:

+ Onweer ontladingen huidige dag
+ Temperatuur kaart
+ Neerslag kaart
+ Wind (m/s) kaart
+ Wind (bft) kaart
+ Zicht kaart
+ Gevoelstemperatuur kaart
+ Fijnstof kaart
+ Zonkracht (UV-index)
+ Satellietkaart Europa
+ Radioactieve straling
+ Isobaren/Luchtdruk
+ Minimum/maximum/neerslag gisteren
+ Relatieve luchtvochtigheid


Overige weerkaarten:

+ Verwachtingen (vandaag en morgen)
+ Waarschuwingen (vandaag en morgen)
+ Teletekst pagina 703
+ Teletekst pagina 704
+ Natuurbrand gevaar
+ seismogram
+ Waterstanden van 180 locaties in Nederland

Sneller (en makkelijker) dan via je browser de informatie ophalen, alles bij elkaar in één app.

Als u suggesties heeft voor nieuwe kaarten, dan hoor ik ze graag.

Kaarten komen van het KNMI, weeronline.nl, Buienradar, MetOffice, RIVM en Rijkswaterstaat
Teletekst informatie komt van NOS Teletekst.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dit is de betaalde versie van Weer & Zo, ZONDER reclame.

U betaalt voor het reclamevrij zijn van de app, niet voor de informatie in de app, die is vrij beschikbaar op internet.
Bovendien is het een kleine vergoeding voor de ontwikkelkosten en moeite van de ontwikkelaar.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Most complete weather app for Android Netherlands.
Gives a comprehensive picture of the weather in the Netherlands by displaying various current and expecta cards.
In addition, the app also shows several other interesting maps of the Netherlands.

App takes up very little space!

Very easy to operate because all cards with one click on the appropriate tab sheet, his recall. No complicated configuration options.

All weather information in this app is publicly available on the Internet.

All cards are zoomable and the order of the cards is also fully configurable. To omit scenes is also possible. Use Menu key to do this.

For android 3.0 and later: Quickly swipe the card for the next or previous card.

What weather you can find in this app:

+ Storm discharges current day
+ Temperature map
+ Precipitation map
Wind + (m / s) card
+ Wind (bft) map
+ View map
+ Windchill map
+ Particulate map
+ UV (UV index)
+ Satellite Map Europe
+ Radiation
+ Isobars / Pressure
+ Minimum / maximum / rainfall yesterday
+ Relative Humidity


Other weather maps:

+ Expectations (today and tomorrow)
+ Alerts (today and tomorrow)
+ Teletext page 703
+ Teletext page 704
+ Wildfire danger
+ Seismogram
+ Water levels at 180 locations in Netherlands

Faster (and easier) than via your browser to retrieve the information, all together in one app.

If you have suggestions for new maps, I hear they like.

Cards come from the KNMI, weeronline.nl, Buienradar, MetOffice, RIVM and Rijkswaterstaat
Teletext information comes from NOS Teletext.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++
This is the paid version of Weather & Zo WITHOUT advertising.

You pay for the advertising free from the app, not to the information in the app, which is freely available on the internet.
Moreover, it is a small fee for development costs and effort of the developer.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Weer & Zo

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.