Sale has ended but you can still get this app.
Download Zacht zijn de wolken * Versjes Now

Description

Geschikt voor tablets (niet voor smartphone).

Ideale app voor het onderwijs: woordenschat, poëzie, rijmen. Maar ook thuis goed te gebruiken.

De tekst is van kinderboekenschrijfster Rian Visser en de prachtige tekeningen zijn van Tineke Meirink.

Is een nijlpaardbaby klein of groot? Een auto rijdt hard, maar een kokosnoot is ook hard. Hoe zit dat? Tien prachtige gedichten over deze begrippen, die uitnodigen tot filosoferen met uw kind. Maar ook vol met beeld- en taalspelletjes. Wat is kaal? Of wat is diep? Tik het aan en zie wat er gebeurt. Voor de iets oudere kinderen zijn er gedichten om zelf te maken, te bewaren of zelfs om te versturen. Kortom, genoeg plezier voor kinderen van 3 tot 10 jaar.

Via een voor het kind afgesloten gedeelte in de app zijn suggesties voor ouders en verzorgers te lezen, om zoveel mogelijk plezier te hebben van Zacht zijn de wolken.

Deze app is mede tot stand gekomen door een bijdrage van het Nederlands Letterenfonds en is een samenwerking van Gottmer Uitgevers en Books2download.Suitable for tablets (not smartphone).

Ideal app for teaching vocabulary, poetry, rhymes. But also good to use at home.

The text is by children's author Rian Visser and beautiful drawings of Tineke Meirink.

A hippo baby small or large? A car driving fast, but a coconut is hard. How about that? Ten beautiful poems about these concepts, which invite you to philosophize with your child. But also full of image and language games. What is bald? Or what is deep? Tap it and see what happens. There are poems to create, preserve or even to send. Themselves for slightly older children In short, plenty of fun for children aged 3 to 10 years.

Through an enclosed area for the child in the app to read, suggestions for parents and caregivers to have fun as much as possible, the soft clouds.

This app has been realized by a contribution from Dutch Foundation for Literature and is a collaboration between publishers and Gottmer Books2download.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Zacht zijn de wolken * Versjes

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.