Sale has ended but you can still get this app.
Download kern 7 Now

Description

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). De oefeningen volgen de 2de maanversie. In deze kern 7 leert uw kind de hoofddrukletters, sch- woorden, de eind –ng klank, mmkm- en mkmm- woorden, woorden met eind –d en eind –b, samenstellingen zoals ‘zakmes’ en woorden zoals ‘eik, kou’. . Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. De oefeningen die aangeduid zijn met ‘***’ zijn wat moeilijker. Hoofdtelefoons maken de klank nog beter. Werkt het best op tablets. Niet zo geschikt voor smartphones. Zwart scherm = laadtijd (+/- 50 sec).Start wat sneller op bij volgend gebruik. Billiau Danny. This series of exercises follow the reading method safely learn to read of publishing Zwijsen (a common reading method in Belgium and the Netherlands). The exercises follow the 2nd lunar version. In this core 7 your child will learn the main capitals, sh- words, the end-ng sound mmkm- and mkmm- words, words ending -d and -b end, formulations such as "pocket knife" and words like "oak, cold ' . . I've created these exercises relying on my 25 years of experience as a teacher, 1st grade. Most exercises are supported both visual and auditory. The exercises are marked with "***" are more difficult. Headphones make the sound even better. Works best on tablets. Not suitable for smartphones. Black screen = charging time (+/- 50 sec) .start faster when next use. Billiau Danny.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for kern 7

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.