Sale has ended but you can still get this app.
Download Kolorowanki dla dzieci premium Now

Description

Kolorowanki dla dzieci Premium to gra pełna wspaniałych kolorowych obrazków. Dzieci znajdą w tej książeczce mnóstwo ulubionych zwierzątek do kolorowania jak kotki, pieski czy wesołe owieczki, a nawet zabawnego niedźwiadka. Aplikacja ta przeznaczona jest dla kilkuletnich przedszkolaków jak również uczniów klas 1-3.

Kolorowanki dla dzieci Premium są polecane przez kanał RosNutki TV - https://www.youtube.com/RosNutkiTV

Gra Kolorowanki dla dzieci jest bardzo prosta w obsłudze dlatego nawet bardzo małe dzieci pokochają ją i będą czerpały radość z długiej, kreatywnej zabawy. Jest to to doskonała aplikacja zawierająca kolorowanki i malowanki, kształtująca motorykę małej rączki.

Dzieci mogą ćwiczyć sprawność manualną, cierpliwości i umiejętność skupiania uwagi.

Starszym dzieciom spodobają się puste obrazki do kolorowania i malowania - w ten sposób same będą mogły tworzyć własne piękne obrazki, młodszych ucieszą pojazdy: samochody, traktory czy samoloty.

Zakolorowane strony zapisują się w notatniku i można do nich powrócić.

Jeśli Twoja córeczka kocha rysunki dla dzieci znajdzie tu Kopciuszka, Śnieżkę i Arielkę, a 120 kolorowych kredek oraz różne rodzaje pędzelków pomogą jej w ich malowaniu i kolorowaniu.

Wirtualna książeczka z kolorowankami dla dzieci zawiera ponad 70 szablonów do malowania i kolorowania. Jeśli twój synek uwielbia kolorowanki online na pewno spodobają mu się nasze kolorowanki: dinozaury, statki czy autobusy.

Oprócz pojazdów, samolotów i dinozaurów pośród kilkudziesięciu obrazków do kolorowania znajdują się również te zwiastujące Święta Bożego Narodzenia jak i Wielkanoc.

Cechy:

- efektywne uczenie się poprzez zabawę,
- prosty, intuicyjny interfejs dla dzieci,
- bogactwo kolorów i narzędzi: 120 kredek, 3 rodzaje pędzli, wypełnianie kolorem, gumka, 70 szablonów
- pusta strona do rysowania,
- mnóstwo świetnej jakości grafik i dźwięków,
- stworzone przy pomocy ekspertów,
- uczy kreatywności i skupiania uwagi,
- ćwiczy motorykę małej ręki,
- idealne dla przedszkolaków,
- samodzielna zabawa dla dzieci,
- testowane na dzieciach ;)Kids coloring Premium is a game full of great color pictures. Children will find in this book a lot of favorite animals coloring as cats, dogs and sheep fun and even funny bear. This application is designed for preschoolers several years as well as students in grades 1-3.

Kids coloring Premium products are recommended by RosNutki TV channel - https://www.youtube.com/RosNutkiTV

Game Kids coloring is very easy to use so even very young children will love it and they drew the joy of a long, creative play. This is an excellent application containing coloring and coloring, shaping the motility of the small handle.

Children can practice manual dexterity, patience and the ability to focus attention.

Older children will enjoy the empty pictures to color and painting - in the same way will be able to create their own beautiful pictures, will please the younger vehicles: cars, tractors and airplanes.

Tinted side enroll in a notebook, and you can return to them.

If your daughter loves children's drawings will find Cinderella, Snow White and Ariel, and 120 colored pencils and different types of brushes will help it in their painting and coloring.

Virtual book with coloring books for children includes more than 70 templates for painting and coloring. If your son loves coloring online will love him our coloring: dinosaurs, ships and buses.

In addition to vehicles, airplanes and dinosaurs among dozens of pictures for coloring are also those heralding Christmas and Easter.

Features:

- Effective learning through play,
- A simple, intuitive interface for kids
- Rich colors and tools: 120 colored pencils, 3 types of brushes, color fill, eraser, 70 templates
- Blank page to draw,
- A lot of great quality graphics and sound,
- Created with the help of experts,
- Teaches creativity and attention span,
- Practicing motility little hand,
- Perfect for preschoolers,
- Independent fun for children
- Tested on children;)

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Kolorowanki dla dzieci premium

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.