$23.86
Sale has ended but you can still get this app.
Download Lopeta tupakointi hypnoosilla Now

Description

Opi, kuinka voit lopettaa tupakoinnin tunnissa tehokkaan äänikirjahypnoosin avulla

Erittäin suosittu lähestymistapa tupakoinnin lopettamiseen hypnoosin avulla NLP-valmentajalta ja kouluttajalta Malte Lange.

Se on tehokas hypnoosi, joka auttaa sinua lopettamaan tupakoinnin jo tänään!

Lopeta tupakointi hypnoosilla -ohjelman avulla voit:

- Ohjelmoida ajatuksesi uudelleen tehdäksesi muutoksen helpoksi
- Oppia välttämään tupakoinnin tarvetta ja keskittymään muuhun
- Saada hyviä neuvoja tupakoinnin lopettamiseen helposti


Hypnoosi auttaa tupakoinnin lopettamiseen

- Olet motivoitunut lopettamaan tupakoinnin
- Olet terveempi
- Säästät PALJON rahaa vuosittain
- Saat kaikki tarvittavat työkalut onnistuneeseen tapojen muutokseen
- Erittäin tehokas valmennus ja "Lopeta tupakointi" -hypnoosiäänikirja


Tämän äänikirjan sisältö:

- 60 minuutin "Lopeta tupakointi" -hypnoosisessio, jonka on kehittänyt ja äänittänyt valmentaja Malte Lange.
- Kaikki työkalut todelliseen ja onnistuneeseen tupakoinnin lopettamiseen
- Motivointia savuttomuuteen

Äänikirja on helppokäyttöinen ja takaa nopeat ja konreettiset tulokset. Tämä on erittäin yksinkertainen äänikirja, jota kuka tahansa osaa käyttää.

TÄRKEÄÄ: Älä koskaan kuuntele äänikirjaa ajaessasi autoa, käyttäessäsi koneita tai muun toiminnan aikana, joka vaatii täyttä keskittymistä.

Parhaiden tulosten saavuttamiseksi kuuntele äänikirjaa kuulokkeilla maaten mukavassa ja häiriöttömässä paikassa.

Learn how to quit smoking hypnosis audio book per hour effective means of

A very popular approach to quitting smoking through hypnosis, NLP coach and trainer Malte Lange.

It is a powerful hypnosis to help you quit smoking today!

Stop smoking hypnosis program allows you to:

- Program your thoughts again to make the change easy
- Learn how to avoid smoking, and the need to focus on other
- Get some good advice to stop smoking easily


Hypnosis helps to stop smoking

- You are motivated to stop smoking
- You are welcome more
- You save a LOT of money each year
- You'll get all the tools necessary to successful practice change
- Highly effective coaching and "Quit Smoking" hypnoosiäänikirja


This audiobook content:

- 60 minutes of "Quit Smoking" hypnoosisessio, developed and recorded a coach Malte Lange.
- All the tools a real and successful smoking cessation
- Motivation smoke-free

An audio book is easy to use and ensures fast and konreettiset results. This is a very simple audio book that anyone can use.

IMPORTANT: Do not listen to audio books while driving, using machinery, or other activities during that requires full concentration.

For best results, listen to audio books through headphones, lying down in a comfortable and undisturbed place.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Lopeta tupakointi hypnoosilla

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.