$5.45
Sale has ended but you can still get this app.
Download Mijn zusje is een sterretje Now

Description

Peters moeder verwacht een baby en Peter is daar heel blij om, maar dan moet zijn moeder plotseling naar het ziekenhuis en wordt zijn zusje Inge geboren. Inge is heel ziek en gaat dood...


Als je baby overlijdt is dat al erg genoeg, maar hoe is dat met je andere kinderen die uitzagen naar een broertje of zusje.

“Hoe leg je een kind uit wat je zelf eigenlijk ook niet kunt bevatten?”

Kinderen zitten vaak boordevol vragen, waarop ouders op dat moment ook geen antwoorden hebben. Dit app-book voor ouders en hun kinderen tot 6 jaar kan hen tot steun zijn om het hun kinderen uit te leggen. Of helpt ouders van kinderen waarbij een vriendje of vriendinnetje een broertje of zusje verloren heeft. Het app-book kan worden voorgelezen, maar er is ook een voorleesfunctie in de app beschikbaar. Of bekijk de afbeeldingen en vertel zelf uw verhaal erbij.

Het app-book is ook geschikt voor gebruik op school in de klas. Peter's mother is expecting a baby and Peter is very happy there, but his mother has suddenly taken to hospital and is born his sister Inge. Inge is very sick and die ...


If you dies baby that's bad enough, but how is that with your other children who were looking for a brother or sister.

"How do you explain a child how you actually can not contain myself?"

Children often are full of questions, to which parents currently have no answers. This app-book for parents and children up to 6 years can to support them to explain it to their children. Or helps parents of children with a boyfriend or girlfriend has lost a brother or sister. The app-book can be read aloud, but there is also a reading function in the app available. Or check out the pictures and tell your own story with it.

The app-book is also suitable for use at school in the classroom.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Mijn zusje is een sterretje

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.