$3.55
Sale has ended but you can still get this app.
Download Mine ordbilder Now

Description

Mine ordbilder er en applikasjon som hjelper deg med å øke lesehastigheten. Du vil lære deg å kjenne igjen hele ord, fremfor å måtte avkode ordene bokstav for bokstav. Dette er en gøy og effektiv metode for å trene opp lesetempo. De fleste vil merke en dramatisk økning i lesehastighet etter å ha øvd på å kjenne igjen de mest høyfrekvente ordene i norsk språk.

App-en inneholder øvelser med de 500 mest brukte ordene i norske aviser, i tillegg til øvelser med ord som inneholder 1–6, 7–10 og 11–15 bokstaver.

Tags: parate ordbilder, lesing, opplæring, leseopplæring, lesetrening, lesevansker, skrivevansker, dysleksi Sight Word Snapper is an application that helps you to increase your reading speed. You will learn to recognize whole words, rather than having to decode words letter by letter. This is a fun and effective way to train your reading pace. Most people will notice a dramatic increase in reading speed after having practiced to recognize the most frequent words in the Norwegian language.

The app contains exercises with the 500 most frequently used words in Norwegian newspapers, as well as exercises training words consisting of 1-6, 7-10 and 11-15 letters.

Tags: sight words, reading, education, learning, reading exercise, reading difficulties, writing difficulties, dyslexia

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Mine ordbilder

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.