Sale has ended but you can still get this app.
Download Rasyonel Now

Description

** Rasyonel Hakkında

Bu uygulama, çoktan seçmeli sınavlarda öğrencilerin daha verimli bir şekilde çalışmalarını, dolayısıyla hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır. Uygulamanın fikir olarak üstüne kurulu olduğu çalışma programı daha önce birçok öğrenciyi tıp fakültesi dahil, istedikleri birçok bölüme sokmuş olup, etkinliği kanıtlanmıştır.

Uygulama temel olarak 4 parametre üzerinden öğrencinin haftalık çalışmasını takip etme üzerine kuruludur. Günlük çalışma, Deneme sınavlarının geribildirimleri, Konu çalışma ve son olarak haftalık konuları tara sayfası.

Burada her öğrencinin ihmal ettiği ve en önemli olan 4. parametredir. RasyonelApp; öğrencilerin haftalık olarak sorumlu oldukları her konuyu taradıklarından emin olmalarını sağlamaktadır. Ülkemizdeki çoğu çoktan seçmeli sınav ve bu sınavların konuları uygulama içine işlenmiştir. Öğrenciye tek düşen görev, uygulamayı düzenli olarak kullanmak ve veri girişini sağlamaktır. Kısacası öğrencinin üzerinden büyük bi yük alan RasyonelApp; hedefine daha emin adımlarla ilerlemesini sağlamaktadır.** About Rational

This application enables students to work more efficiently in multiple-choice exams, thus achieving their goals. The work program, on which the practice was founded as an idea, has already put many students into many departments, including medical schools, and has proven their effectiveness.

The application is based on following the weekly work of the student on 4 parameters. Daily work, Test exams, Subject work and lastly scan weekly topics page.

Here is the 4th parameter which is neglected by each student. rasyonelapp; ensure that students are sure to scan every topic they are responsible for on a weekly basis. Most of the multiple-choice exams in our country and the subjects of these exams are covered into practice. The single task is to use the application regularly and to provide data entry. In short, the student received a large load on RasyonelApp; makes sure that the target moves more confidently.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Rasyonel

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.