Sale has ended but you can still get this app.
Download WEC Apex Now

Description

1) WOWEduCenter, farklı bir açıdan hazırladığı İngilizce eğitim serileri ile öğrenmek isteyenlerin klasik yöntemlerde yer almayan önemli görülen bazı bilgileri önceden bilmelerine olanak sağlamaktadır.

2) “WOWEduCenter” hedef kitle olarak, çocuk, genç ve erişkin kariyer yapmak isteyen, İngilizceye gereksinimi olan kesim, okuma ve yazmada sağladığı kolaylıklarla herkesin yararlanabileceği özellikleri içermektedir.

3) Sistemimiz, alışılagelmiş yöntemler yerine, bilgisayar teknolojisi kullanılarak seçilen güncel seviye kelimelerini cümlelerle desteklerken, otomatik açılan pencereler yardımıyla gramer kurallarının anında çalışılmasına olanak sağlamaktadır. Bir konu veya kural öğrenilmeden diğer bir konu veya kurala geçmeyi önleyen uygulamalar yoktur. Yeterli Gramer Kuralları, program içinde PDF formatında verilmektedir.

4) Çalışmalar süresince öğrenicilerin yapmış olduğu aşamalar rakam ve grafiklerle gösterilmektedir.

5) Kulak hakimiyeti ve telaffuz, İngilizce öğreniminin önemli bir bölümü olduğundan birçok kelime, metin ve konuşma MP3 formatında ayrıca verilmektedir.

6) İngilizce gibi derinliği olan bir lisanın öğrenilmesinde, öğrenim süresi ve gerçek dışı söylemler özellikle dile getirilmemiştir. Kaldı ki projemiz; sonuçta aranılan İngilizce öğrenimi için öncelikli bilgileri verirken, bunları öğrenmenin ancak kendi anadiline hakim olan kullanıcının kararlılığında olduğunu önemle vurgulamaktadır.

http://www.woweducenter.com/phone/index.html1) WOWEduCenter, with its English training series prepared from a different perspective, allows the learners to know some important information which is not included in the classical methods.

 2) leri WOWEduCenter in includes the features that everyone can benefit from as a target group, who wants to make a career in children, young and adult, needing English, ease in reading and writing.

3) Our system supports the current level words selected by using computer technology instead of the usual methods, and allows the grammatical rules to be studied instantly with the help of automatic opening windows. There are no practices that prevent crossing a topic or rule without learning a subject or rule. Adequate Grammar Rules are given in PDF format within the program.

4) The stages that the learners have done during the studies are shown with figures and graphs.

5) Ear domination and pronunciation is an important part of English learning.

6) In learning a language that is as deep as English, the duration of education and unrealistic discourses are not specifically expressed. Moreover, our project; As a result, while giving priority information for the sought-after English learning, it is important to emphasize that learning is only in the determination of the user who is in his / her mother tongue.

http://www.woweducenter.com/phone/index.html

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for WEC Apex

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.