$0.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download zinnen maken Now

Description

Met losse zinsdelen een zin kunnen vormen. Er zijn 15 reeksen met elk 10 zinnen en 5 zinsdelen en 5 reeksen met 6 zinsdelen (200 zinnen). Drag- en dropoefeningen. Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Alle oefeningen worden visueel ondersteund. De oefeningen kunnen best gemaakt worden vanaf AVI-niveau 2. Werkt het best op tablets. Niet zo geschikt voor smartphones. Zwart scherm = laadtijd (+/- 50 sec).Start wat sneller op bij volgend gebruik. Billiau Danny. With loose phrases can form a sentence. There are 15 suites, each with 10 sentences and five phrases and 5 series with six phrases (200 sentences). Drag and drop exercises. This series of exercises follow the reading method safely learn to read of publishing Zwijsen (a common reading method in Belgium and the Netherlands). I've created these exercises relying on my 25 years of experience as a teacher, 1st grade. All exercises are supported visually. The exercises are best made from AVI level 2. Works best on tablets. Not suitable for smartphones. Black screen = charging time (+/- 50 sec) .start faster when next use. Billiau Danny.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for zinnen maken

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.