$1.44
Sale has ended but you can still get this app.
Download Polska klasyfikacja ICD 9 i 10 Now

Description

Podręczne klasyfikacje kodów ICD 9 i ICD 10 w jednej aplikacji, ze wspólną wyszukiwarką i opcją zakładek (wybrane). Najnowsza wersja kodów ICD-9 (5.34) opublikowana przez NFZ 27.01.2017. Licencjonowana wersja klasyfikacji ICD-10 (instalując aplikację z licencjonowaną bazą nie narażasz się na wykroczenie przeciw par. 292 KK "paserstwo nieumyślne" zagrożone karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2 !)
Działa bez dostępu do Internetu. Nie wyświetla reklam. Nie wymaga podawania adresu e-mail i wyrażania zgody na jego używanie. W najnowszej wersji usprawniono działanie mechanizmu wyszukiwania i przeglądania. Usunęliśmy wszelkie zgłaszane usterki. Pracujemy nad kolejną wersją z ciekawymi udogodnieniami.

Zapraszamy wszystkich użytkowników do wyrażania swojej opinii i propozycji zmian poprzez bezpośredni kontakt e-mail: ipixsc@gmail.com Quick classifications codes of ICD 9 and ICD 10 in a single application with a common search engine and bookmarks option (selected). The latest version of ICD-9 codes (5.34) published by the National Health Fund 27.01.2017. Licensed version of the ICD-10 (with a licensed installing the application database does not run the risk of offense against par. 292 KK "unintentional fencing" punishable by a fine, restriction or imprisonment for up to 2 years!)
It works without Internet access. Do not display ads. Does not require an email address and consent to its use. The latest version improved the mechanism for searching and browsing. We removed all the reported fault. We're working on the next version with interesting amenities.

We invite all users to express their opinions and proposals for change through direct contact e-mail: ipixsc@gmail.com

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Polska klasyfikacja ICD 9 i 10

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.